"افزایش" ثروت خانواده های بریتانیایی

بنابر آمار بانک هالیفکس بریتانیا، ثروت خانواده های بریتانیایی در ۵۰ سال گذشته پنج برابر شده است.

طبق این آمار مجموع ارزش دارائی خانواده ها، به علاوه پس انداز و سرمایه گذاری های آن ها (که غالبا به شکل سهام است) در پایان سال گذشته میلادی، ۹ هزار میلیارد دلار بوده است.

علت افزایش ثروت خانواده های بریتانیایی به آن دلیل است که در این مدت خانواده های بیشتری صاحبخانه شده اند.

در حالی که در پنجاه سال گذشته بیش از شانزده و نیم میلیون خانواده دارای خانه شخصی بودند، این میزان در سال گذشته به بیش از ۲۶ میلیون نفر رسیده است.

در پنجاه سال گذشته، قیمت خانه ها در بریتانیا، سریعتر از میزان درآمدها افزایش داشته است.

در حالی که در پنج دهه گذشته میانگین درآمد رشدی دو درصدی داشته، تورم قیمت خانه به طور متوسط بیش از دو و نیم درصد بوده است.

در نتیجه، ارزش خانه ها هم اکنون بیش از یک سوم دارایی خانواده ها را تشکیل می دهد. این میزان در سال ۱۹۵۹ کمی بیش از یک پنجم بوده است.

بیشترین تغییر در میزان ارزش ثروت خانواده ها در دهه 80 میلادی روی داد.

در حالی که از سال ۱۹۵۹ ارزش ثروت خانواده ها شاهد رشد چشمگیری بوده، اما این روند همیشه در سالهای اخیر افزایش نداشته است. به عنوان مثال ارزش ثروت یک خانواده بریتانیایی در پایان سال ۲۰۰۷ میلادی بیش از سال ۲۰۰۹ بوده است.

به دلیل کاهش قیمت خانه ها و بازارهای سهام در چند سال اخیر، مجموع ارزش ثروت خانواده ها، بین سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ به میزان ۱۵ درصد کاهش داشته است.

نیتیش پاتیل، اقتصاد دان در بانک هالیفکس، معتقد است اقدامات دولت کمک چشمگیری به تغییر در میزان ارزش ثروت خانواده های بریتانیایی کرده است.

به گفته آقای پاتیل، علاوه برشکوفایی اقتصادی، تدابیر سیاسی دولت از جمله خصوصی سازی صنایع دولتی و آزادسازی بازارهای مالی به افزایش ارزش ثروتخانوادههای بریتانیایی در پنجاه سال اخیر کمک کرده است.

با وجود بهبود در وضعیت اقتصادی در سال گذشته هنوز هم ارزش ثروت خانواده ها هشت درصد کمتر از میزانی است که در سال ۲۰۰۷ میلادی وجود داشت.