خاخام اسرائیلی، زنان را از شرکت در انتخابات منع کرد

اسرائیل

خاخام ارشد یک شهرک یهودی نشین در کرانه غربی، زنان را از شرکت در انتخابات محلی نهی کرده است.

خاخام الیاکیم لوانون از شهرک یهودی نشین الون موره در نزدیکی نابلس گفته است که زنان توانایی لازم برای در اختیار گرفتن سمت دبیر شورای محلی را ندارند.

او در روزنامه محلی نوشت که زنان تنها باید از طریق شوهرانشان اظهارنظر کنند.

رسانه های اسرائیلی گفته اند هیچ زنی در این شهرک نشین برای شرکت در انتخابات ثبت نام نکرده است.

اظهارنظر خاخام لوانون پس از آن صورت گرفت که یک زن جوان به صورت ناشناس از او سئوال کرد که آیا می تواند برای شرکت در این انتخابات ثبت نام کند یا خیر.

روزنامه اسرائیلی یدیعوت اخرونوت در سایت اینترنتی خود نامه این زن را منتشر کرده که نوشته "من زن جوانی هستم که فکر می کنم تمایل و انرژی انجام کارهایی را دارم و این صحیح نیست که مردان تنها افرادی باشند که برای اداره جامعه تصمیم گیری کنند."

خاخام لوانون در ستون هفتگی خود در روزنامه محلی نوشت که مطابق تعلیمات خاخام های متنفذ، زنان اجازه ندارند برای این سمت، کاندیدا شوند.

او در مطلب خود نوشت: "اولین مشکل، دادن اختیارات به زنان است و دبیری شورای محلی به معنای داشتن اختیارات است."

این خاخام در ادامه مطلب خود نوشت: "در یک خانواده بحث هایی در می گیرد و وقتی دیدگاه ها یکسان و یکپارچه می شود، شوهر، این دیدگاه ها را بیان می کند و این راه مناسبی است برای جلوگیری از بروز موقعیتی که در آن زن و شوهر دیدگاه و رای متفاوتی دارند."

او همچنین افزود که برای زنان، اختلاط با مردان تا دیروقت در نشست های محلی مناسب نیست.

گروه های زنان در اسرائیل این اظهارات را محکوم کرده اند.

نوریت تزور، از گروه "زنان اسرائیل" گفت انتظار دارد رهبران مذهبی اسرائیل چنین اظهارنظرهایی را محکوم کنند.

مطالب مرتبط