اقتصاد جهانی 'سریعتر از پیش بینی قبلی' رشد خواهد کرد

بازار سهام
Image caption او ئی سی دی خواستار بهسازی ساختارهای مالی کشورهای عضو شده است

سرعت خروج اقتصاد جهانی از وضعیت رکود بیش از میزانی است که قبلا پیش بینی شده بود.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی - او ئی سی دی - در جدیدترین گزارش خود گفته است که با رونق گرفتن اقتصاد رو به رشد آسیایی، اقتصاد جهانی با سرعتی بیش از آنچه که پیش بینی شده بود از وضعیت رکود خارج می شود.

این سازمان در عین حال در مورد بدهی های سنگین تعدادی از کشورهای پیشرفته و امکان سرعت بیش از رشد اقتصاد چین و نوسان های اقتصادی در هند هشدار می دهد.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، که کشورهای ثروتمند جهان در آن عضویت دارند، در اولین گزارش خود درباره شرایط اقتصاد جهانی در سال 2010 در پیش بینی قبلی خود در مورد نرخ رشد اقتصاد جهان تجدید نظر کرده است.

گزارش قبلی این سازمان که در ماه نوامبر سال گذشته منتشر شد پیش بینی می کرد که اقتصاد جهانی با نرخ 3.4 درصد در سال 2010 و نرخ 3.7 درصد در سال آینده میلادی رشد کند که این پیش بینی ها در گزارش جدید به ترتیب به 4.6 و 4.7 درصد افزایش یافته است.

سال گذشته، نرخ رشد اقتصاد جهانی منهای 0.9 درصد بود.

سازمان توسعه و همکاری اقتصادی نسبت به بهبود زمینه اشتغال هم نظر خوشبینانه تری را ابراز داشته و گفته است که نرخ بیکاری در سی و یک کشور عضو حداکثر به 8.5 درصد می رسدکه کمتر از پیش بینی قبلی، یعنی 10 درصد است.

در دهه منتهی به سال 2006 و ورود اقتصاد جهان به دوره رکود، نرخ رشد اقتصاد جهانی به طور متوسط به 3.7 درصد در سال می رسید و در صورت تحقق پیش بینی او ئی سی دی، سرعت رشد اقتصادی در سال های آینده از این حد فراتر خواهد رفت.

در عین حال، این سازمان هشدار می دهد که احتمالا نرخ رشد اقتصاد جهانی در سال های آینده با نوسانات شدیدتری همراه خواهد بود.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر لزوم ادامه تلاش برای بهبود ساختارهای مالی در کشورهای عضو تاکید می نهد و چنین اقدامی را زمینه ساز رشد پایدار در بلند مدت معرفی می کند.

این سازمان ضمن یادآوری لزوم رسیدگی به مساله استقراض دولتی در کشورهای مختلف بدون آسیب رساندن به روند خروج از شرایط رکودی، می گوید که لازم است سیستم های اقتصادهای پیشرفته به تدریج نرخ بهره کاهش یافته را به حد مناسبی افزایش دهند و حمایت دولتی از نهادهای مالی را حذف کنند.

در حالیکه سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بر نقش اقتصادهای رو به رشد به خصوص در چین و هند در خاتمه دادن به رکود جهانی تاکید می ورزد، در مورد احتمال ورود این کشورها به یک دوره نوسان بین رکود و رونق هشدار می دهد و خواستار اقداماتی برای پیشگیری از بروز چنین وضعیتی است.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 1948 به منظور تنظیم نحوه تخصیص کمک های مالی آمریکا و کانادا به کشورهای جنگ زده اروپایی تشکیل شد. این سازمان در سال 1949 با عضویت شانزده کشور کار خود را رسما آغاز کرد.

سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در حال حاضر سی و یک عضو دارد و هدف خود را فراهم کرده تشکیلاتی برای همفکری و همکاری کشورهای برخوردار از دموکراسی و دارای نظام بازار آزاد عنوان می کند.

هدف نهایی این سازمان کمک به بهبود شرایط اقتصادی در کشورها و در جهان است.

مطالب مرتبط