آمریکا سالی توفانی را پیش بینی می کند

توفان دریایی
Image caption توفان های دریایی امسال ممکن است در نوع خود شدیدترین باشد

اداره هواشناسی آمریکا می گوید امسال حدود چهارده توفان دریایی در منطقه اقیانوس اطلس رخ خواهد داد.

اداره ملی مطالعات اقیانوسی و جوی آمریکا پیش بینی وقوع 14 تا 23 توفان را کرده که 8 تا 14 مورد آن احتمالا تبدیل به توفان های شدید دریایی و استوایی می شود.

این موسسه می افزاید این توفان های استوایی ممکن است در نوع خود شدیدترین باشد.

یک سخنگوی اداره ملی مطالعات اقیانوسی و جوی آمریکا از مردم خواست برای مقابله با پیامدهای احتمالی این توفانها آماده شوند.

توفان های استوایی امسال ممکن است درجه سه یا بیشتر باشد که به معنای سرعت دستکم 178 کیلومتری باد است.

موسسه یاد شده دقت پیش بینی خود را 70 درصد ذکر کرده است.

فصل توفانها معمولا از اول ژوئن آغاز می شود و تا پایان نوامبر ادامه دارد.

مطالب مرتبط