پیامدهای حمله اسرائیل به کشتی های امدادرسانی غزه

کشتی نظامی اسرائیلی
Image caption کماندوهای اسرائیلی صبح دوشنبه به شناورهای حامل مواد امدادی که به مقصد غزه در حرکت بودند وارد شدند و کنترل آنها را به دست گرفتند

حمله به کشتی های امدادرسانی غزه، برای اسرائیل هم از نظر اعتباری و هم از نظر پیامدهای سیاسی، عملیاتی پرهزینه خواهد بود.

تحت اختیار گرفتن کشتی هایی که در دریا شناور هستند کار آسانی نیست، حتی اگر واحدهایی که برای انجام چنین عملیاتی در نظر گرفته می شوند به خوبی آموزش دیده باشند. اگر سرنشینان چنین کشتی هایی از خود مقاومت نشان دهند این کار دشوارتر هم می شود.

جزئیات آنچه اتفاق افتاده است در طول زمان مشخص خواهد شد اما این جزئیات هر چه باشد، این اتفاق از لحاظ سیاسی به اسرائیل صدمه زده است.

مرگ کسانی که در جریان این حادثه کشته شدند، می تواند روابط عمومی معمولا ناموفق اسرائیل را به مصیبتی تمام عیار برای این کشور تبدیل کند؛ اما تبعات سیاسی این حادثه می تواند حتی از آن هم جدی تر باشد.

نهادهای خیریه ترکیه نقش عمده ای در سازماندهی این کشتی های امدادی ایفا کرده بودند.

موضوع فلسطینی ها برای افکار عمومی ترکیه اهمیت زیادی دارد و گرایش عمومی در این کشور پیش از این هم منتقد رفتار اسرائیل بوده است.

عملیات امروز اسرائیل، این وضع را بدتر می کند.

سیاست های ترکیه در حال تغییر است. نفوذ سیاسی گروه های نزدیک به ارتش که همیشه از تحکیم روابط با اسرائیل حمایت می کردندهم، اکنون کاهش یافته است.

روابط بین اسرائیل و ترکیه در حال تحلیل رفتن است و تنها فشارهایی معدود در جهت تقویت روابط اعمال می شود.

حادثه امروز باعث می شود که وضعیت غزه و تلاش های اسرائیل برای تحت کنترل داشتن دسترسی به این منطقه بار دیگر در مرکز توجه افکار عمومی قرار گیرد.

ماجرای غزه هنوز به سرانجام نرسیده است، اما هر سه کشور عمده که در این منطقه نقش دارند یعنی اسرائیل، مصر و آمریکا، می کوشند که دولت حماس را در غزه منزوی کنند.

با این حال سازمان های امداد رسانی هشدار داده اند که این انزوا می تواند به ضرر مردم عادی ساکن غزه تمام شود و این حادثه وضعیت ناگوار آنها را بیش از پیش در مرکز توجه قرار می دهد.

مطالب مرتبط