اعتصاب کارمندان دولت اسپانیا در اعتراض به کاهش حقوق

تظاهرات در مادرید
Image caption تظاهرکنندگان می گویند آنها نباید قربانی برنامه صرفه جویی دولت بشوند

در اسپانیا، کارکنان دولت در اعتراض به برنامه کاهش پنج درصدی حقوقشان دست به اعتصاب زده اند.

اجرای این برنامه بخشی از تدابیری است که برای کاهش کسری بودجه قابل ملاحظه دولت به اجرا درآمده است.

وزارت اقتصاد اسپانیا از جمله محل هایی بود که هزاران تظاهرکننده در مقابل آن گرد آمده و علیه دولت شعار می‌دادند.

سارا رینزفورد، خبرنگار بی بی سی در مادرید می گوید این اعتصاب ها محکی برای سنجش اراده و عزم دولت اسپانیا به منظور کاهش کسری بودجه است که در حال حاضر بیش از یازده درصد برآورد شده است.

خبرنگار بی بی سی می افزاید خشم مردم کاملا مشهود است.

یکی از اتحادیه های کارگری مهم که از برگزارکنندگان تظاهرات است می گوید هفتاد و پنج درصد کارکنان بخش دولتی در اعتصاب شرکت دارند ولی دولت اسپانیا شمار تظاهرکنندگان را به مراتب کمتر دانسته است.

تعداد کارکنان بخش عمومی در اسپانیا به بیش از دو و نیم میلیون نفر می رسد و اعتصاب های امروز 8 ژوئن، در کار بیمارستان ها، مدارس و ادارات محلی اثر می گذارد

تظاهرکنندگان بر این نکته پافشاری می کنند که آنها نباید از کاهش هزینه های دولتی متضرر شوند ولی حزب سوسیالیست اسپانیا معتقد است که کاهش هزینه ها در تمام سطوح برای کاهش کسری بودجه و جلب رضایت اتحادیه اروپا و بازارهای مالی ضروری است.

اتحادیه اروپا، اسپانیا را برای کاهش کسری بودجه خود تحت فشار قرار دارده است.

در برنامه صرفه جویی دولت اسپانیا علاوه بر کاهش پنج درصدی حقوق کارمندان، کاهش سرمایه گذاری های دولتی و کمک های توسعه نیز منظور شده است.

حقوق بازنشستگی عده زیادی از کارمندان نیز ثابت مانده و افزایش نخواهد یافت.

ولی کارکنان بخش دولتی از این که آنها مشمول این مجازات ها می شوند خشمگین هستند و می گویند دولت به وعده های خود عمل نکرده و برنامه کاهش هزینه ها ناشی از عجز دولت است.

در ماه های اخیر، یونان در اعتراض به برنامه صرفه جویی های دولت صحنه تظاهرات خشونت آمیزی بود.

این برنامه در پی بحران بدهی های یونان که در کشورهای دیگر عضو یورو نیز تاثیر گذاشته بود، به اجرا درآمد.

روز گذشته، دولت آلمان نیز اعلام کرد که تا سال 2014، معادل 86 میلیارد یورو از بودجه خود خواهد کاست.

این بزرگترین میزان کاهش بودجه آلمان از تاریخ جنگ جهانی دوم تا کنون است.