'رویکرد متفاوت' به زندانیان مسلمان در بریتانیا

ان اورز - استیل از فیلم خبری بی بی سی
Image caption اورز از وجود نگاه متفاوت زندانبانان نسبت به زندانیان مسلمان سخن گفته و آن را نکوهیده است

یک کارشناس برجسته بریتانیایی هشدار داده شده که نوع برخورد کارکنان زندان ها با زندانیان مسلمان در این کشور ممکن است زندانیان را به سوی به افراط گرایی سوق دهد.

دیم ان اوورز، سر بازرس زندانها در بریتانیا، در گزارشی آورده است که کارکنان زندان ها به جای آنکه با زندانیان مسلمان همانند سایر زندانیان رفتار کنند نسبت به آنان رویکردی امنیتی در پیش می گیرند که می تواند باعث بروز مشکلاتی پس از آزادی از زندان شود.

در گزارش خانم اوورز آمده است که آموزشی که به ماموران زندان داده می شود باعث شده تا به مسلمانان عمدتا به عنوان افرادی مستعد افراط گرایی نگاه کنند حال آنکه که کمتر از یک درصد از مجموع ده هزار و سیصد مسلمان زندانی در مناطق انگلیس و ولز در این کشور به دلیل اتهامات یا جرایم مرتبط با تروریسم به حبس محکوم شده اند.

خانم اوورز در این گزارش گفته است که طبیعتا ساده لوحانه است اگر تصور شود که در بین این گروه از زندانیان، مسلمانانی نمی توان یافت که دارای دیدگاه های افراطی و بنیادگرایانه هستند یا به هر دلیل، به این گروه از مسلمانان گرایش دارند.

در عین حال، چنین واقعیتی نباید باعث اتخاذ رویکردی امنیتی نسبت به عموم زندانیان مسلمان شود.

در این گزارش، از سازمان نظارت بر خدمات به زندانیان خواسته شده است تا برای برقراری ارتباط موثرتر کارکنان زندان ها با مسلمانان، استراتژی مشخصی تعریف کند به نحوی که زندانبانان با هریک از زندانیان مسلمان به عنوان "یک فرد" با نیازها و مخاطرات خاص خود، و نه به صورت عضوی از یک گروه مجزا و دردسرساز برخورد کنند.

Image caption مقامات گفته اند به ماموران در زمینه مسایل مربوط به مذهب آموزش لازم داده می شود

در این گزارش تاکید شده است که بدون تعریف یک چنین استراتژی، این خطر وجود دارد که یک پیش بینی نامطلوب به واقعیت بپیوندد، اینکه تجربه چنین برخوردهایی در زندان باعث ایجاد یا تقویت احساس بیزاری و بیگانگی اجتماعی در برخی از زندانیان مسلمان شود.

به گفته خانم اورز، چنین وضعیتی می تواند باعث شود تا از داخل زندان ها، مردان جوانی وارد اجتماع شوند که احتمال دارد به قانون شکنی روی آورند و یا حتی به بنیادگرایان گرایش یابند و به آنان بپیوندند.

در گزارش سربازرس امور زندان های بریتانیا همچنین آمده است که با وجود نگرش منفی کارکنان زندان ها نسبت به هر رفتار مذهبی، دین اسلام نقشی مثبت و ترمیم کننده در زندگی بسیاری از زندانیان ایفا کرده است.

در واکنش نسبت به این گزارش، فیل وتلی، مدیر سازمان نظارت بر خدمات به زندانیان، وجود رویکردی امنیتی نسبت به زندانیان مسلمان را تکذیب کرده و گفته است که شاخص ترین سیاست این سازمان، در پیش گرفتن برخوردی شایسته و محترمانه با تمام زندانیان، از جمله زندانیان مسلمان ا ست..

آقای وتلی گفته است که در باره موضوعات مربوط به مذهب و دینداری زندانیان، به کارکنان زندان ها آموزش لازم داده شده است.

به گفته او، این آموزش ها به بهبود و پیشرفت قابل توجهی در پاسخگویی به نیازهای مذهبی زندانیان مسلمان انجامیده است.