حبس ابد برای متهمان قتل عام سربرنیتسا

دادگاه سازمان ملل متحد دو صرب بوسنی را به اتهام مشارکت در قتل عام سربرنیتسا در سال 1995 به حبس ابد محکوم کرده است.

وویادین پوپوویچ و لوبیسا بئارا از جمله هفت مقام ارشد سابق صرب های بوسنی هستند که محکومیت خود را دریافت کرده اند.

این دادگاه برای پنج متهم دیگر حبس های پنج تا 35 سال در نظر گرفته است.

این پرونده بزرگترین موردی است که تاکنون در دادگاه سازمان ملل بررسی شده است. این دادگاه برای رسیدگی در باره جنایات جنگی در منطقه بالکان در دهه 1990 برپا شد.

در سال 1995، بالغ بر هشت هزار نفر از اهالی بالکان (مسلمانان بوسنیایی)، در عرض یک هفته در سربرنیتسا کشته شدند.

اگر حکمی که امروز (10 ژوئن)، برای پوپوویج و بئارا صادر شد بدون تغییر بماند، آنها اولین مظنونانی هستند که به اتهام نسل کشی توسط دادگاه جنایات جنگی برای یوگسلاوی سابق (ICTY)، به طور قطعی محکومیت دریافت کرده اند.

این دادگاه، روز پنجشنبه گفت این دو متهم که در دهه 1990 ریاست بخش هایی از ارتش صرب های بوسنی را بر عهده داشتند، در قتل عام، ریشه کنی، قتل و آزار مسلمانان بوسنی دست داشته اند.

دادگاه سازمان ملل همچنین گفت حمله ای گسترده و سیستماتیک علیه افراد غیرنظامی که نهایتا به قتل عام در سربرنیتسا انجامید با دستور رهبر صرب های بوسنی، رادوان کاراجیچ صورت گرفت.

او نیز در این دادگاه، که در شهر هلندی لاهه واقع شده، تحت محاکمه است.

مطالب مرتبط