تحریمهای تازه علیه ایران: نظرات تاجیکان

Image caption شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریمهای جدید علیه ایران را تصویب کرد

روز چهارشنبه 9 ژوئن شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه جدید تحریم ایران را که مجازات مالی و محدودیتهای گسترده در فروش اسلحه را مدّ نظر دارد، تصویب کرد.

محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران که شام روز چهارشنبه با فرهنگیان تاجیک و ایرانیان مقیم تاجیکستان در شهر دوشنبه دیدار داشت، گفت که تحریمهای تازه بر وضعیت ایران تأثیر زیادی نخواهد داشت.

در حالی که مسئولان نهادهای دولتی تاجیکستان به خاطر بیم از خدشه دار شدن مناسبات با سازمان ملل از ابراز نظر در مورد تحریمهای جدید شورای امنیت علیه ایران خودداری کردند، امّا نمایندگان احزاب سیاسی و کارشناسان تاجیک این اقدام را نوعی ایجاد موانع در راه دستیابی کشورهای اسلامی به فنّاوریهای جدید ارزیابی کردند.

شادی شبدالف، رهبر حزب کمونیست تاجیکستان:

"این اقدام سازمان ملل متحد تلاشی برای در محاصره اقتصادی قرار دادن ایران و به طور آگاهانه متشنّج ساختن اوضاع آسیای مرکزی و جنوبی است.

حالا این سؤال مطرح است، که “چرا کشورهای دیگر، نظیر فرانسه و بریتانیا، آزادانه نه تنها نیروگاههای هسته‌ای بنیاد کردند، بلکه سلاح هسته‌ای هم ساخته‌اند، امّا از سازمان ملل متحد اجازه نگرفتند؟” سلاحهای هسته‌ای آنها نه برای آبادانی، بلکه برای حمله به کشورهای دیگر است.

این در حالیست، که ایران قصد ساختن بمب اتمی ندارد و تنها می‌خواهد از انرژی هسته‌ای برای تولید نیروی برق استفاده کند.

زیرا اگر ذخایر نفت و گاز ایران به آخر رسد، این کشور با مشکل کمبود شدید انرژی مواجه خواهد شد. شاید این ذخایر پس از 20 سال تمام شود. آن وقت ایران برای رشد اقتصاد از کدام منبع انرژی استفاده خواهد کرد؟

از این لحاظ، ایران باید دهها نیروگاه هسته‌ای بنیاد کند. در زمان رضاشاه پهلوی، شاه پیشین ایران، طرح بنیاد 10 نیروگاه هسته‌ای تهیه شده بود.

آن زمان نه آمریکا، نه کشورهای اروپایی و اسرائیل با این طرحها مخالفت نکردند. حالا این کشورها در قبال ایران نه تنها تحریمهای اقتصادی کرده‌اند، حتّی تهدیدها برای بمباران کردن تأسیسات هسته‌ای این کشور صدا می‌دهد.

حالا آمریکا، اسرائیل و ممالک اروپا با بحران شدید اقتصادی مواجه شده و برای برونرفت از این تنگنا می‌خواهند جنگی را برانگیزند.

در زمان بحران شدید اقتصادی دهه 1930 نیز کشورهای سرمایه‌دار برای حلّ این مشکل آتش جنگ جهانی دوّم را برافروخته و به حساب فروش سلاح ثروتمند شده بودند.

اگر به ایران حمله صورت گیرد، النگه(شعله) آن به بیشتر کشورهای منطقه خواهد رسید. به قول بدرالدین هلالی، شاعر معروف فارس: “خس و خاری، که آتش برفروزد، چو خیزد شعله، اوّل خود بسوزد”. یعنی آنهایی، که قصد برافروختن آتش جنگ را دارند، خود در این آتش نابود خواهند شد."

پرویز ملّاجانف، تحلیلگر سیاسی:

"اگر تحریمهایی که از سوی آمریکا پیشنهاد شده بود، در شورای امنیت سازمان ملل متحد تصویب می‌گردید، برای اقتصاد ایران ضربه شدیدی می‌شد. تحریم پیشنهادی آمریکا فراگیر بوده و بخش تجارت را نیز در بر می‌گرفت.

با اصرار و پافشاری روسیه فهرست تحریمات کاهش یافت و تنها به بخش مالی و محدودیّت گسترده در فروش اسلحه مربوط شدند.

البتّه، این تحریم از تحریمهای قبلی شدیدتر بوده، به ورود تجهیزات مختلف فنّی و خوابانیدن حسابهای بانکی 15 شرکت معروف ایرانی ربط می‌گیرد.

همچنین، حسابهای بانک مقامات ایرانی در خارج کشور نظارت خواهند شد. هرچند مقامات ایرانی این تحریم را نادیده می‌گیرند، امّا اثرات آن برای اقتصاد این کشور سنگین خواهد شد. بیشتر سهام ایران که از فروش نفت به دست آمده است، در بانکهای خارجی نگهداری می‌شوند.

امّا راههای رعایت نکردن تحریمها وجود دارد. مثلاً، حسابهای بانکی به نام دیگران می‌گذرد.

روشن بود، که سازمان ملل متحد در آینده نزدیک تحریمهای جدید اعمال می‌کند، بنا بر این، شرکتهای ایرانی حسابهای بانکی خود را دیگر کرده‌اند."

مسعود صابرف، رهبر حزب دموکرات:

"با پاسخ محمود احمدینژاد، رئیس جمهوری ایران، در مورد تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط رسانه‌های تاجیکستان آشنا شدم و از موضع او پشتیبانی می‌کنم.

ایران حق استفاده صلح‌آمیز از انرژی هستی را دارد و تحریمهای سازمان ملل متحد در قیبال ایران غیرمنصفانه است.

مگر برای بنیاد نیروگاههای هسته‌ای برای تولید برق ایران مورد حمله و بمباران قرار می‌گیرد؟

در مجموع سازمان ملل متحد و کشورهای غرب در برابر ممالک اسلامی سیاست نادرست و بی عدالتانه دارند. یعنی این کشورها حق دسترسی به تکنولوژی جدید را ندارند.

چرا باید جامعه اسلامی رشد نکند و از فنّاوریهای پیشرفته استفاده نکند؟"

سیّد عمر حسینی، معاوین رهبر حزب نهضت اسلامی:

"به ‌اندیشه من، ایران بارها چنین تحریمات را دیده و در برابر تحریم جدید نیز مقابله خواهد کرد.

همان طوری، که محمود احمدینژاد، در ملاقات با روشنفکران تاجیک در شهر دوشنبه گفت: "من پیغام دادم به یکیشان. گفتم این قطعنامهایی، که شما می‌دهید، برای ما مثل دستمالیست، که مصرفشده است، فقط به درد زبالدان می‌خورد."

باعث تعجّوب است، که کشورهایی، که خود دارای سلاح هسته‌ای بوده و حتّی آن را علیه دیگران استفاده کرده‌اند، با برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مخالفت دارند.

گذشتهای ایران در این زمینه، از جمله توافق سه‌جانبه ایران، ترکیه و برزیل در مورد انتقال موادّ سوخت اتمی برای غنیسازی به کشورهای خارجی در ماه گذشته نیز پیش راه تحریم جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد را گرفته نتوانست.

هدف آمریکا و متّفقانش ایجاد موانع جدّی در راه دستیابی کشورهای اسلامی به تکنولوژی پیشرفته است.

دیروز در رادیو “امروز” در مورد عقبمانده بودن ملّت مسلمان صحبتهایی بود و اسلام مانع پیشرفت تلقّی گردید. این در حالیست، کشورهای ابرقدرت هستند، که از رشد و پیشرفت جهان اسلام مانع می‌شوند.

از این لحاظ، آمریکا، اسرائیل و کشورهای اروپا نمی‌گذارند، که ایران صاحب تکنولوژی، علم و دانش هسته‌ای شود. واقعا، این عمل برای جامعه مسلمان جهان ظلم محسوب می‌شود."

مطالب مرتبط