درخواست برای ممنوعیت ختنه زنان در شمال عراق

عراق

دیدبان حقوق بشر از مقام های دولت خودمختار کردستان عراق خواسته تا ختنه زنان در شمال عراق را ممنوع اعلام کنند.

این سازمان حقوق بشری در گزارش جدید خود می گوید این عمل به طور گسترده در مناطق کردنشین عراق رواج دارد.

در برخی نواحی، نزدیک به هفتاد درصد دختران و زنان جوان ختنه شده اند. عمل ختنه در بسیاری از مناطق عراق صورت نمی گیرد.

دیدبان حقوق بشر می گوید ختنه زنان که توجیه پزشکی هم ندارد، اغلب توسط افراد غیر متخصص و در شرایط غیر بهداشتی صورت می گیرد.

این گزارش از دولت خودمختار کردنشین عراق می خواهد تا ختنه زنان را ممنوع اعلام کند. پیش از این هم بارها از مقام های کرد عراق خواسته شده بود تا جلوی گسترش رسم ختنه زنان را بگیرند.

گزارش هفتاد و سه صفحه ای دیدبان حقوق بشر تجربیات دختران و زنان جوان کرد عراقی را منتشر کرده و می گوید رهبران سیاسی و مذهبی این منطقه، نظرات مختلفی در این باره بیان می کنند.

این گزارش می گوید ختنه زنان عوارض و آثار سوئی بر زنان و دختران باقی می گذارد و این افراد تا مدتها تحت عوارض آن تا قرار دارند.

گزارشگران دیدبان حقوق بشر از ماه مه تا ژوئن 2009 در چهار روستای شمال عراق و در حلبچه با سی و یک دختر و زن جوان به گفت و گو نشسته اند.

این افراد همچنین با روحانیون، قابله ها، کارمندان مراکز بهداشتی که عمل ختنه در آنها صورت می گیرد و مقام های دولتی مصاحبه کرده اند.

عمل ختنه میان زنان در مناطق کردنشین عراق بین سنین سه تا دوازده سال صورت می گیرد. در مواردی فشارهای اجتماعی باعث شده تا زنان بالغ نیز به عمل ختنه دست بزنند که در این موارد، این اقدام (ختنه) شرط ازدواج با این زنان بوده است.

مطالب مرتبط