طالبان افغانستان چند سرباز پاکستانی را ربودند

سرباز ارتش پاکستان
Image caption مقام های امنیتی پاکستان ناپدید شدن دهها سرباز خود را تائید کرده اند

طالبان افغانستان می گوید دهها سرباز پاکستانی را پس از حمله به یک پست بازرسی در مرز افغانستان و پاکستان به اسارت گرفته است.

مقام های امنیتی پاکستان ناپدید شدن دهها سرباز خود را تائید کرده اند.

طالبان می گوید نزدیک به چهل سرباز پاکستانی را پس از حمله روز دوشنبه، چهاردهم ژوئن به منطقه قبیله ای نشین مهمند در اختیار دارد.

مقام های افغانستان می گویند هشت سرباز به کنسولگری پاکستان در جلال آباد تحویل داده شده اند اما ارتش پاکستان می گوید از این مساله، اطلاعی ندارد.

ام الیاس خان، خبرنگار بی بی سی می گوید اگر چه حملات طالبان در پست های بازرسی در نقاط مرزی امری معمول است اما به اسارت گرفتن سربازان پاکستانی توسط پیکارجویان، امری غیر عادی است.

یک سخنگوی طالبان به بی بی سی گفت که گروهی از سربازان پاکستانی را در دو سوی مرز در اختیار دارد.

این سخنگو گفته است سی سرباز پاکستانی در افغانستان و ده سرباز هم در پاکستان در اسارت هستند.

طالبان می گوید این سربازان را پس از حمله به پست بازرسی به اسارت گرفته است.

مقام های محلی مهمند خبر ناپدید شدن چهل سرباز را تائید کرده اند.

پاکستان روز دوشنبه مفقود شدن تعدادی از سربازان خود را تائید کرده بود اما شمار آنها را اعلام نکرده بود.

یک فرمانده ارتش افغانستان در جلال آباد به بی بی سی گفت ده سرباز پاکستانی به کنسولگری پاکستان در این شهر تحویل داده شده اند اما ارتش پاکستان این امر را تائید نکرده است.