انبار نفت در تصرف ازبک های قرقیزستان

نمائی از شهر اوش در قرقیزستان
Image caption ددرگیری های مرگ بار بین دو اقلیت قومی قرقیز و ازبک در شهر اوش

عده ای از ازبک های قرقیزستان، در ناحیه جنگ زده جنوب این کشور، یک انبار نفت را تصرف کرده و تهدید کرده اند که اگر دولت موقت قرقیزستان سعی کند با توسل به زور کنترل آن را پس بگیرد، انبار را منفجر خواهند کرد.

مقامات قرقیزستان سرگرم گفتگو با نمایندگان ازبک هائی هستند که کنترل این انبار نفت را که در شهر اوش قرار دارد، به دست گرفته اند.

اوش در هفته گذشته شاهد درگیری های خونین بین اقلیت های قومی ازبک و قرقیز بوده است.

قسمت اعظم نفتی که در منطقه توزیع می شود، در این محل انبار می شود.

تخمین زده می شود که حدود دویست هزار نفر نفر در جنوب قرقیزستان، خانه های خود را به دلیل درگیری های اخیر بین دو اقلیت قومی قرقیز و ازبک، ترک کرده اند.

هواپیماهای روسیه و سازمان ملل متحد رساندن محموله های کمکی به ساکنان منطقه را آغاز کرده اند. در حدود ۷۵۰۰۰ نفر از اقلیت قومی ازبک در طی چند روز گذشته به ازبکستان گریختند اما اکنون قرقیزستان مرزهایش با این کشور همسایه را بسته است.

سه روز عزای ملی

مقامات قرقیزستان برای یادبود قربانیان درگیری های هفته گذشته در شهر اوش، ۳ روز عزای ملی اعلام کرده اند.

آماررسمی کشته شدگان در درگیری ها بین اقلیت قومی قرقیز و ازبک، دست کم ۱۷۹ نفر اعلام شده و گفته می شود که ۱۸۷۰ نفر هم زخمی شده اند.

اما آمار واقعی کشته شدگان مشخص نیست چون بستگان بسیاری از آنها بدون ثبت نام و مشخصات، این اجساد را به خاک سپرده اند.

مقامات محلی مردی را به ظن یکی از ترتیب دهندگان اصلی خشونت ها دستگیر کرده اند. آنها می گویند که شواهد محکمی در دست دارند که نشان مید هد قربان بک باقی اف، رئیس جمهور پیشین قرقیزستان از خشونت هائی که در اوش روی داده، حمایت می کند.

مطالب مرتبط