امور ساختمانی در نیروگاه "سنگتوده 2" در تاجیکستان از سر گرفته شد

Image caption مسئولان طرح نیروگاه "سنگتوده-2" می‌گویند، به دلیل تعویق واگونها در ازبکستان در روند ساختمان 4-5 ماه تأخیر شده است

مسئولین ساختمان نیروگاه “سنگتوده-2”، که با سرمایه ایران در تاجیکستان بنیاد می شود متخصصان خود را از تعطیل اجباری بازخوانده‌اند.

نمایندگان شرکت ایرانی که مشغول احداث این نیروگاه هستند گفتند که این امر به عبور واگونهای حامل تجهیزات ضروری برای نیروگاه "سنگتوده-2" از قلمرو ازبکستان به تاجیکستان پس از یک وقفه طولانی صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارشها روز سه شنبه 22 ژوئن نخستین قطار 40-واگونی با شمول 17 واگون تجهیزات برای “سنگتوده-2” وارد ولایت ختلان شد.

سیّد اصغری، نماینده شرکت ایرانی “سنگاب” در تاجیکستان، که مشغول اجرای طرح “سنگتوده-2” است، روز چهارشنبه 23 ژوئن به بی بی سی گفت که با رسیدن تجهیزات به محل ساختمان امور ساختمانی در این نیروگاه تسریع شده است.

وی گفت که توقف واگونهای این شرکت در ازبکستان باعث شده بود، که تعدادی از متخصصین این شرکت برای مدّت نامعلوم مرّخصی بگیرند و به ایران برگردند.

آقای اصغری گفت: “با رسیدن این واگونهای حامل تهجیزات ضروری برای ادامه‌ کار متّخصصان، ما دیشب به کلیه متخصصین خود تلگرام زدیم، که سریعا به تاجیکستان برگردند."

نماینده شرکت “سنگاب” خبر داد که 12 واگون دیگر حامل موادّ مربوط به طرح "سنگتوده-2" هنوز در قلمرو ازبکستان منتظر اجازه عبور از مرز به تاجیکستان هستند.

به گفته سیّد اصغری در میان این بارها کامیون حامل ماشین ویژه اموری ساختمانی بوده است که برای کارهای ساختمانی در این نیروگاه اهمیت بالا دارد.

وی افزود: “ما این ماشین امور ساختمانی را در آلمان برای نیروگاه “سنگتوده-2” خریداری کردیم. بیش از 20 روز است، که این کامیون در مرز میان ازبکستان و تاجیکستان در منطقه سرآسیا توقف کرده و اجازه عبور را به تاجیکستان ندارد. حالا جانبهای تاجیکستان و ایران مشغول “رهایی” این کامیون هستند.”

دولت ازبکستان در اوایل ماه ژوئن اعلام داشته بود که از ترانزیت واگونهای تاجیکستان، به جز آن واگونهایی که حامل موادّ مربوط به ساختمان نیروگاه “راغون” هستند، ممانعت نخواهد شد.

هفته گذشته یک مسئول راه آهن ایران به بی بی سی خبر داده بود که اگر دولت ازبکستان دست از ایجاد موانع در ترانزیت کالاها و موادّ به تاجیکستان توسط راه آهن بر ندارد، آنها ترانزیت واگونهای ازبکستانی توسط قلمرو ایران را نیز محدود خواهند کرد.

گفته می‌شود پس از دریافت نامه‌ای به این مضمون از جانب ایران، مقامات راه آهن ازبکستان به مقامات راه آهن ایران خبر داده‌اند که از این به بعد در ترانزیت واگونهای تاجیکستان موانع ایجاد نخواهد شد.

کارشناسان می‌گویند مشکل ازبکستان در آن است که مشخص ساختن اینکه چه کالاها و موادّی برای نیروگاه “راغون” است از میان صدها واگون در سمت تاجیکستان کار دشواری است، در حالی که جانب ازبکستان می‌خواهد تنها ترانزیت واگونهای مربوط به ساختمان نیروه گاه "راغون"-را در قلمروش منع کند.

با این حال، جانب ازبکستان به گفته کارشناسان بیم دارد که به بهانه “سنگتوده-2” احتمال دارد موادّ ساختمانی و مورد نیاز نیروگاه "راغون" نیز وارد تاجیکستان شود.

سیّد اصغری، نماینده شرکت “سنگاب” در تاجیکستان گفت با درنظرداشت تعلیق کارهای ساختمانی در "سنگتوده-2" در پی مشکلات ترانزیت کالا به این کشور امکان قبل از مهلت مورد استفاده قرار دادن “سنگتوده-2”-را "کار دشواری" خواند. وی افزود: “ما تنها 4-5 ماه تاخیر داریم، امّا با این وجود برای رسیدن به این هدف تلاش می‌کنیم. این امر به روند ترانزیت واگونهای بعدی ما از قلمرو ازبکستان نیز بستگی دارد.”

آندری تراپین، یک مسئول راه آهن تاجیکستان نیز از ورود نخستین قطار چهلواگونه به ولایت ختلان از ازبکستان در پنج ماه اخیر اظهار خوشنودی کرد، ولی گفت مطمئن نیست این روند ادامه‌پیدا خواهد کرد یا خیر.

وی گفت: “امروز (23 ژوئن) نیز جانب ازبکستان قصد دارد باز یک قطار را به ختلان وارد کند. اگر ترانزیت واگونهای تاجیکستان به چنین نحوه ادامه‌یابد، پس طول ده روز کلّیه واگونهایی، که با مقصد تاجیکستان در ازبکستان متوقف شده‌اند رها شوند. ولی ما در این زمینه چندان خوش‌بین نیستیم.”

مطالب مرتبط