کارگران مهاجر، مشکل فزاینده دولت چین

کارگران چینی
Image caption کارگران مهاجر غالبا جواز کار در شهرهای بزرگ را ندارند و باید در شرایط شاق و دستمزد کم کار کنند

مقامات چین از دولت این کشور خواسته اند برای کاهش فشار ناشی از افزایش تعداد کارگران مهاجر که در جستجوی کار به شهرها می روند، چاره ای بیاندیشد.

گزارشی که کمیسیون ملی جمعیت و برنامه ریزی خانواده، انتشار داده نشان می دهد که در یک سال گذشته تعداد جمعیت مهاجر داخلی چین به دویست و یازده میلیون نفر رسیده است.

در این گزارش هشدار داده شده که چنانچه راهی برای حل این معضل پیدا نشود این رقم تا سال 2050، به 350 میلیون نفر خواهد رسید.

شمار کارگران چینی که در یک سال گذشته از روستاها به شهرها رفته اند حدود 6 میلیون نفر بوده است. بنا بر این گزارش با احتساب کاهشی که ممکن است در این آمار سالیانه ایجاد شود، تعداد کارگران مهاجر مجموعا تا 50 سال دیگر به 350 میلیون نفر خواهد رسید که رقم بزرگی است.

مقامات چین می گویند یک چنین افزایش بی سابقه ای موجب نگرانی بسیار است.

بنا بر این گزارش، اگر چه در سال 2009، به دلیل بحران مالی تقاضا برای نیروی کار کاهش یافت و در نتیجه از تعداد کارگران مهاجر کاسته شد، روند گرایش مردم به حرکت به سوی سواحل شرقی چین و شهرهای شلوغ، در دراز مدت تغییر نخواهد یافت و کم نخواهد شد.

هر قدر شمار خانواده هایی که مهاجرت کرده و محل اسکان خود را عوض می کنند افزایش یابد، فشار بیشتری به دولت چین برای اصلاح مدیریت و سیاست های مربوبط به جمعیت مهاجر، جهت تضمین امرار معاش کارگران مهاجر وارد خواهد شد.

تهیه کنندگان گزارش خاطر نشان می کنند کارگرانی که در جستجوی کار از روستا ها به شهر می روند به خدمات پزشکی، مسکن و نیز تسهیلات آموزشی برای فرزندانشان نیاز دارند ولی یک چنین مهاجرانی فاقد جواز مسکن در شهر هستند و غالبا ناچارند در شرایط دشوار کار کرده و دستمزد پائینی دریافت کنند.

رسانه های چین می گویند در گزارش مورد بحث اشاره ای به اعتصاب های اخیر در این کشور که به دلیل بیکاری و اخراج تعداد قابل ملاحظه ای از کارگران بود، نشده و پی آمدهای ناشی از آن منظور نشده است.

مطالب مرتبط