دیوانعالی آمریکا حق مالکیت اسلحه را گسترش داد

اسلحه
Image caption بعضی شهرها نظیر شیکاگو مقررات شدیدی علیه مالکیت اسلحه دارند

دیوانعالی آمریکا اختیارات مسئولین ایالتی و شهری را برای کنترل مالکیت اسلحه محدود کرد.

قضات عالی ترین مرجع قضایی آمریکا ممنوعیت مالکیت اسلحه در شهر شیکاگو را غیرقانونی دانستند زیرا به گفته آنها قانون اساسی این کشور حافظ حق مالکیت و حمل اسلحه است.

این حکم که با پنج رای مثبت در مقابل چهار رای منفی قضات دیوانعالی به تصویب رسید ممکن است قانون مالکیت اسلحه در بسیاری از ایالت های آمریکا را تغییر دهد.

بحث بر سر تفسیر صحیح از حق حمل اسلحه مندرج در قانون اساسی آمریکا سالهاست که یکی از موضوعات اختلاف انگیز بوده است.

متمم دوم قانون اساسی آمریکا می گوید: "شبه نظامیی که کاملا در چهارچوب مقررات باشد، برای امنیت یک دولت آزاد ضروری است. نباید به حق مردم در داشتن و حمل سلاح تعدی بشود."

دو سال پیش دیوانعالی آمریکا منع اسلحه شخصی در واشنگتن را غیرقانونی دانست و اعلام کرد مطابق متمم قانون اساسی افراد حق دارند حداقل برای دفاع از خود دارای اسلحه باشند.

واشنگتن تنها شهری است که فاقد دولت ایالتی و تحت کنترل حکومت فدرال است.

طرفداران مالکیت اسلحه در شیکاگو با استناد به این حکم، قانون سی ساله منع اسلحه در این شهر را به چالش کشیدند.

چهار شهروند شیکاگو، چند فعال طرفدار حق مالکیت اسلحه و نیز انجمن اسلحه آمریکا شکوائیه ای به بالاترین دادگاه آمریکا تسلیم کردند.

حکم روز دوشنبه دیوانعالی در واکنش به این شکایت صادر و در آن اعلام شد متمم دوم قانون اساسی آمریکا بطور برابر شامل دولت فدرال و دولت های ایالتی می شود.

به گفته خبرنگاران این حکم به تلاش گروه هایی که آزادی مالکیت اسلحه را یکی از عوامل خشونت در آمریکا می دانند لطمه می زند.