کشته شدن دست کم دویست نفر در انفجار تانکر نفت در کنگو

پرچم کنگو

واژگون شدن یک تانکر نفت در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو و جاری شدن نفت آن موجب مرگ دست کم دویست نفر و مجروح شدن بیش از صد نفر شد.

در پی واژگون شدن این تانکر، نفت آن به طرف بخشی از یک دهکده که در مجاورت محل حادثه قرار داشت سرازیر شد و هنگامی که روستائیان در تاریکی برای جمع آوری نفت پخش شده گرد آمده بودند، تانکر منفجر شد.

تعدادی از خانه های کاه گلی دهکده نیز آتش گرفت و کاملا از بین رفت.

تعدادی از قربانیان، روستائیانی بودند که هنگام آتش سوزی در خانه های خود گرفتار آمده بودند.

در میان قربانیان چندین کودک نیز دیده می شوند.

این تانکر از تانزانیا به راه افتاده بود.

سازمان ملل متحد در ابتدا کشته شدن پنج نفر از صلحبانان خود در جریان آتش سوزی را اعلام کرده بود ولی متعاقبا این خبر را تصحیح کرد و گفت هیچ یک از کارکنانش کشته نشده اند.

منابع ارتش کنگو و نیز کمیته محلی صلیب سرخ می گویند شمار تلفات احتمالا افزایش خواهد یافت.

این منابع می گویند جستجو برای یافتن اجساد سوخته شده شماری از قربانیان ادامه دارد.

دهکده محل انفجار در فاصله ۷۰ کیلومتری جنوب شهر بوکاوو، در نزدیکی مرز بروندی قرار دارد.

شماری از سربازان ارتش کنگو و خانواده های آنان در این دهکده زندگی می کنند.

حادثه آتش گرفتن تانکر نفت در منطقه اتفاق تازه ای نیست و چون در این گونه موارد مردم برای جمع آوری نفت جمع می شوند شمار تلفات این گونه حوادث زیاد است.