نصر حامد ابوزید، متفکر دینی مصری، درگذشت

نصر حامد ابوزید
Image caption در پی انتشار مصاحبه اختصاصی و مفصلی با نصر حامد ابوزید در مجله کیان که در این مصاحبه نظرات آقای ابوزید در مورد قرآن مطرح شده بود، این نشریه توقیف شد

نصر حامد ابوزید، قرآن پژوه و متفکر مصری، در سن ۶۷ سالگی در بیمارستانی در شهر قاهره از دنیا رفت.

آقای ابوزید از جمله متفکرانی بود که نگاهی نوگرایانه به آموزه های دینی داشت و به همین دلیل با مخالفت های شدیدی از سوی متولیان رسمی دین اسلام روبرو بود.

یکی از اصلی ترین نظریات نصر حامد ابوزید اعتقاد او به بشری بودن قرآن، کتاب مقدس مسلمانان بود. او همچنین می گفت برای تفسیر قرآن باید از علوم رایج استفاده کرد.

آقای ابو زید این نظریات خود را از جمله در کتابی که با عنوان "معنای متن" که به فارسی ترجمه شده است، مطرح کرده بود.

نظریات آقای ابوزید باعث شد که مفتیان مصری در سال ۱۹۹۵ او را مرتد اعلام کنند و دادگاهی در مصر حکم کند که همسر آقای ابوزید باید از او جدا شود.

در پی صدور حکم ارتداد نصر حامد ابوزید، گروه جهاد اسلامی مصر اعلام کرد آقای ابوزید را به قتل خواهد رساند و همین مسئله باعث شد نصر حامد ابوزید در سال ۱۹۹۵ به همراه همسرش مصر را ترک کند.

او مدتی در مادرید، پایتخت اسپانیا، زندگی کرد و سپس به هلند رفت و تا پایان عمر در آنجا زندگی کرد.

نصر حامد ابوزید دکترای خود را در شته ادبیات عرب از دانشگاه قاهره گرفته بود و تا پیش از تبعید خود خواسته از مصر، در همین دانشگاه تدریس می کرد.

انتشار نظریات آقای ابوزید در ایرن هم با مسائلی مواجه بود.

در پی انتشار مصاحبه اختصاصی و مفصلی با نصر حامد ابوزید در مجله کیان که در این مصاحبه نظرات آقای ابوزید در مورد قرآن مطرح شده بود، این نشریه توقیف شد.

مجله کیان از شناخته شده ترین نشریات نزدیک به روشنفکران دینی در ایران بود که به ویژه در انتشار نظریات عبدالکریم سروش، متفکر دینی ایرانی، نقشی محوری داشت.