فائو در مورد کم توجهی کشورهای آسیایی به کشاورزی هشدار داد

Image caption دو سوم از یک میلیارد جمعیت مردم گرسنه جهان، در منطقه آسیا - اقیانوسیه زندگی می کنند

به کشورهای آسیایی گفته شده است که هزینه بیشتری را به کشاورزی اخنصاص دهند تا گرفتار بحران غذایی نشوند.

ژاک دیوف، رئیس سازمان جهانی کشاورزی و غذا، روز چهارشنبه (7 ژوئیه)، گفت کشورهای آسیایی برای بخش کشاورزی اهمیت کمی قائل بوده اند.

رئیس فائو گفت اگر هدف این است که گرسنگی و افزایش بهای مواد غذایی مهار شود، لازم است آنها فورا هزینه ای که برای این بخش در نظر گرفته اند پنجاه درصد افزایش دهند.

هاروهیکو کورودا، رئیس بانک توسعه آسیا نیز گفته است با توجه به افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی و کمبود آب، خیلی واضح است که لازم است کشورهای آسیایی دست به کار شوند.

دو سوم از یک میلیارد جمعیت گرسنگان جهان، در منطقه آسیا - اقیانوسیه زندگی می کنند و مقام های سازمان ملل متحد و بانک توسعه آسیا معتقدند که لازم است سرمایه گذاری چهل سال آینده در بخش کشاورزی این منطقه، به 120 میلیارد دلار در سال افزایش یابد تا گرسنگی و افزایش بهای مواد غذایی که در آینده تجربه خواهد شد، مهار شود.

آنها گفته اند همانطور که انتظار می رود جمعیت جهان از رقم فعلی خود که شش و نیم میلیارد نفر است، تا سال 2050 به 9 میلیارد و صد میلیون نفر برسد، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی منطقه آسیا که در حال حاضر 80 میلیون دلار در سال است، باید به سالی 120 میلیارد دلار افزایش یابد. دستیابی به این هدف جدید همچنین باید تا سال 2050 تکرار شود.

دو نهاد می گویند مسئولیت تامین این سرمایه گذاری ها با منابع خصوصی و دولت هاست.

رئیس بانک توسعه آسیا روز چهارشنبه گفت اقتصاد این منطقه و بحران بهای مواد غذایی که بین سال های 2007 تا 2009 مشاهده شد، به وضعیت پایدار رسیده است. اما بهای مواد غذایی هنوز هم 85 درصد بیشتر از میزان آن در سال 2003 است و انتظار می رود تا سال 2019 بین پانزده تا چهل درصد افزایش یابد.

آقای هاروهیکو گفت بانک توسعه آسیا متعهد شده است سالانه 2 میلیارد دلار برای طرح های امنیت غذایی هزینه کند و محور فعالیت های خود را تولید، تحقیق در حوزه کشاورزی و تامین زنجیره غذا قرار داده است.

رئیس فائو گفت آمار افراد گرسنه در جهان در سال 2009، صد میلیون نفر بیشتر از سال 2008 بود و تنها در منطقه آسیا - اقیانوسیه آمار گرسنگان در سال 2009، شصت میلیون نفر بیشتر و به رقم 642 میلیون نفر رسید.

او معتقد است که بزرگی آمار و ارقام مربوط به ناامنی غذایی، به این دلیل بوده است که دولت ها در سیاست گذاری های توسعه اقتصادی، اهمیت کمی به بخش کشاورزی داده اند.

مطالب مرتبط