صورت قربانی بمب گذاری لندن ترمیم شد

زنی که در جریان حملات تروریستی هفتم ماه ژوئیه در لندن در پنج سال پیش دچار سوختگی هایی شدید از ناحیه صورت شده بود، چهره جدیدش را به مردم جهان نشان داده است.

تصویر داوینیا توریل، درحالی که صورت زخمی اش کاملا بانداژ شده بود، به نماد هراس از بمب گذاری در لندن بدل شده بود.

اما حال بعد از گذشت پنج سال از آن حادثه، زخم های صورت داوینیا به کمک متخصصان در بیمارستان چلسی و وست مینیستر ترمیم شده است.

دوینیا توریل به نشان قدر شناسی ، پیشنهاد کرده برای کمک به قربانیان سوختگی ها 50 هزار پوند به این بیمارستان پرداخت شود.

این زن 29 ساله که پس از ازدواجش در سال گذشته به داوینیا داگلاس تغییر نام داده، یکی از بازماندگان انفجار بمب در ایستگاه " اجوررود" در لندن است. آتش سوزی ناشی از انفجار این بمب، باعث سوختگی شدید سمت چپ صورت داوینیا شد.

خود او در این باره می گوید: " ابتدا متوجه نشدم که زخمی شده ام، چون کاملا دچار شوک شده بودم. بیاد دارم که به مردم می گفتم که من باید سرکار بروم."

عکاسان در حالی که یکی از ماموران آتش نشانی در حال کمک به او بود، عکسش را گرفتند.

این زن 29 ساله پس از این حادثه در بیمارستان چلسی و وست مینیستر که تنها بیمارستان در لندن است که خدمات ویژه در زمینه سوختگی ها ارائه می دهد، درمان شد.

او درباره مراحل درمانش می گوید: " ابتدا فکر می کردم که برای تمام عمرم این زخم با من همراه است، و بر زندگی ام تاثیرخواهد گذاشت."

کرگ ویلیامز که مسئولیت بخش سوختگی بیمارستان چلسی و وست مینستر را برعهده دارد، معتقد است در حال حاضر بیمارانی که دچار سوختگی می شوند خدمات درمانی خوبی دریافت می کنند. اما متاسفانه منابعی که بتواند میزان آسیب ها روحی، اجتماعی تمامی افرادی را که دچار سوختگی می شوند، ارزیابی کند، وجود ندارد.

به گفته آقای ویلیامز مسائل روانی بالقوه ای را که بیماران با آن روبرو هستند باید مورد بررسی قرار بگیرد و در مراحل درمان، با بیماران مطرح شود .

در پنجمین سالگرد بمب گذاری، مراسمی در هاید پارک لندن و با حضور خانواده ها و بازماندگان این حادثه برپا شده است.

مطالب مرتبط