شكايت دو مخالف سابق از "شكنجه پليس"

Image caption اين دو مخالف سابق دولت از موراد شكنجه خود توسط ماموران پليس شكايت كرده اند

دو “مجاهد” سابق مخالف دولت تاجیکستان از موارد شکنجه مأموران پلیس علیه خود به مقامات امور داخله شکایت برده‌اند.

این دو نفر ادّعا دارند، که مأموران پلیس از راه ضرب و شتم و تحقیر خواسته‌اند از آنها بیانات بی‌پایه به دست آورند.

مقامات وزارت امور داخله تاجیکستان تحقیق این حادثه را آغاز کرده‌اند.

ظریفجان رحیم‌اف و ناصرجان شونخاراف، دو ساکن ناحیه رودکی، می‌گویند در 30 آوریل سال جاری از سوی مأموران بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته پلیس در این منطقه در خیابان بازداشت شده و دو روز در بازداشتگاه قرار داشته‌اند.

به گفته آنها، مأموران پلیس به اسامي وارث، محمّدجان، فرقت و خورشید در مدت دو روز با اعمال شکنجه آنها را واداشته‌اند، که گناهی را به دوش خود بگیرند.

ظریفجان رحیم‌اف در این باره گفت: "آنها گفتند، که من باید به داشتن سلاح اقرار کنم. یا اقرار کنم، که مشغول قاچاق موادّ مخدِّر هستم. به آنها گفتم، که به این کارها مشغول نیستم، ولی آنها ادّعا داشتند، که باید اقرار کنی."

آقای رحیم‌اف افزود، که بعد از این، او را به اتاقی برده و با استفاده از نیروی برق شکنجه کرده‌اند و وی راضی شده است هر بیاناتی می‌خواهند امضا کند. به عنوان دلیل، وي به عنوان نمونه آثار استفاده از برق در روی دستان خود را نشان داد.

ناصرجان شونخاراف، که خواهر زاده آقای رحیم‌اف است، می‌گوید، که در گذشته آنها “مجاهد” بودند و در زمان جنگ داخلی در صفوف نیروهای مخالفین دولت تاجیکستان جنگیده‌اند.

ولی بعد از امضای سازشنامه صلح به وطن بازگشته و طبق قانون عفو سال 1998 مورد بخشودگي قرار گرفته اند. به گفته وی، سال 2005 نیز مأموران پلیس آنها را بازداشت کرده و از آنها رشوه ستانده سپس آزاد کرده‌اند.

وی گفت: "آن زمان ما به دادستان کل شکایت بردیم و علیه آن مأموران پلیس پرونده جنایی باز شده بود. طول پنج سال اخیر ما زندگی آرامی داشتیم ولی هم اكنون ما را متّهم به به اعمال تروریستی و خلاف قانون مي کنند."

به گفته آقای شونخاراف، آنها به مأموران پلیس گفته‌اند، که طبق قانون عفو آنها بخشوده شده اند، ولی کارمندان پلیس گفته‌اند، که "این قانون عفو برای ما سند معتبری نیست. این جا ما قانون هستیم و سرنوشت شما تنها در دست ماست."

در ظرف این دو روز، خانواده آقایان شونخاراف و رحیم‌اف از سرنوشت آنها اطّلاعی نداشته‌اند. آنها مدعي هستند به صورت غيرقانوني ربوده و بازداشت شده اند."

بعد از شکنجه دوروزه، مسئولان دادستانی از این قضیه آگاه شده، خواستار صحبت با این دو نفر شده‌اند. ناصرجان شونخاراف می‌گوید، که بهادر رجب‌اف، یک مسئول دادستانی کل، آنها را بازپرسی کرد، ولی مأموران پلیس می‌گویند، که آنها تنها سه ساعت در بازداشتگاه بودند و اسامی آنها در فهرست قانون عفو سال 1998 نبوده است.

با این وجود، بهادر رجب‌اف شخصاً ليست عفوشدگان را مطالعه و اسامی این دو نفر را در آن فهرست پیدا نموده و دستور داده است، که آقایان شونخاراف و رحیم‌اف از بازداشتگاه آزاد شوند.

مأموران پلیس این دو نفر را دوباره به بازداشتگاه ناحیه رودکی برده و همچنان مورد شکنجه قرار داده‌اند و برای آزادی آنها درخواست رشوه کرده‌اند.

سپس، از راه زور از آنها زبان‌خط گرفته‌اند، که مأموران پلیس آنها را تنها سه ساعت در بازداشت نگه داشته‌ و علیه آنها از ضرب و شتم استفاده نكرده است.

ظریفجان رحیم‌اف می‌گوید، به خاطر رهایی از این بازداشتگاه آنها ناچار شده‌اند چنین سندی را امضا کنند. گذشته از این، مأموران پلیس هشدار داده‌اند، که در صورت شکایت، می‌توانند دوباره آنها را بازداشت و زندانی کنند.

بعد از رهایی از بازداشتگاه آقایان رحیم‌اف و شونخاراف نشانه‌های ضرب و شتم و شکنجه در جسم خود را در آزمایشگاه معاینه و سند رسمی پزشکی را دریافت کرده و به دادستانی علیه مأموران پلیس شکایت برده‌اند.

به گفته آنها، اكنون این شکایت از سوی بخش امنیت داخلی وزارت كشور تاجیکستان تحت تحقیق و بررسي می‌باشد، اما مأموران پلیسی که ادّعا می‌شود آنها را شکنجه کرده‌اند و از راههای مختلف فشار آورده‌اند، که شاكيان ازشکایت خود صرف نظر كنند.

در همین حال، منابع وزارت كشور تاجیکستان حاضر نشدند در این زمینه اظهار نظر کنند. در گذشته مقامات این وزارتخانه اظهار داشته بودند که در فعالیّت این نهاد موارد شکنجه آشکار نشده است اما سوء استفاده از مقام خدمتی مشاهده شده است.