شرکت "تاجیک ایر از توطئه علیه خود" خبر می‌دهد

Image caption شرکت تأمین مواد سوختی فرودگاه دوشنبه ادّعا دارد، که "تاجیکایر" از آن بدهکار است

شرکت هواپیمایی “تاجیک ایر” از خودداری شرکت تأمین کننده موادّ سوختی فرودگاه دوشنبه برای سوختگیری هواپیماهای این شرکت نگران است.

منابع این شرکت می‌گویند که روز 7 ژوئیه به دلیل قرض دار بودن “تاجیک ایر”، شرکت تأمین موادّ سوختی در طول روز از دادن موادّ سوختی به هواپیماهای این شرکت خودداری کرده، همزمان نیروهای هوایی فرانسه در فرودگاه دوشنبه نیز اجازه سوخت دهی به هواپیماهای این شرکت نداده است.

لاله کنجه‌یوا، سخنگوی “تاجیک ایر”، به بی بی سی گفت که واقعا آنها به شرکت تأمین موادّ سوختی بدهکارند. ولی بعد از ظهر روز 6 ژوئیه میان رهبران این دو شرکت توافق شده بود که روز دیگر نیز هواپیماهای این شرکت موادّ سوختی خواهند گرفت.

این در حالیست که صبح روز 7 ژوئیه بخش اعظم بدهیهای “تاجیک ایر” به این شرکت پرداخت شده است. ولی مسئولان شرکت تأمین موادّ سوختی دستور داده‌اند که هواپیماهای “تاجیک ایر” با سوخت پُر نشوند. در نتیجه پرواز بیش از ده هواپیمای این شرکت به تأخیر درآورده شده است.

مسئولان “تاجیک ایر” دیروز نتوانسته‌اند با مقامات شرکت خصوصی تأمین موادّ سوختی در تماس شوند.

این وضع رهبران “تاجیک ایر” را وادار ساخته است، که برای کمک به نیروهای هوایی فرانسه، مستقر در فرودگاه دوشنبه، مراجعه کنند. ولی کارمندان شرکت تأمین موادّ سوختی به فرانسویها اجازه نداده‌اند، که به هواپیماهای “تاجیک ایر” نزدیک شوند.

مسافرانی که پرواز هواپیماهای آنها به تأخیر افتاده بود، در نزد دفتر این شرکت تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مشکلات شده‌اند.

آنها اظهار داشته‌اند که مسئولان فرودگاه دوشنبه گفته‌اند که شرکت “تاجیک ایر” مفلس (ورشکست) شده است و آنها باید دیگر بلیت پرواز با هواپیماهای این شرکت را خریداری نکنند.

به این دلیل، رهبری “تاجیک ایر” بر این نظر است که علیه این شرکت از سوی رقیبان تجارییش تدابیری برای "بدنام سازی" آغاز شده است.

Image caption طول یک روز اخیر بیشتر مسافران "تاجیک ایر" نتوانسته‌اند بموقع سفر خود را انجام دهند

آنها می‌گویند که مشکل بدهکاری “تاجیک ایر” برای موادّ سوختی از زمان تجدید ساختاری این شرکت در سال گذشته منشأ می‌گیرد. زیرا آن زمان هم شرکت هواپیمایی، هم فرودگاه و هم شرکت تأمین موادّ سوختی یک شرکت واحد دولتی بودند.

منابع “تاجیک ایر” می‌گویند که حالا شرکت تأمین موادّ سوختی به شرکت انحصاری تبدیل یافته و با قیمت گران برای شرکتهای هواپیمایی موادّ سوخت پیشنهاد می‌کند.

در گذشته، حدود 4-5 شرکت مختلف مشغول تأمین موادّ سوختی برای “تاجیک ایر” بودند، ولی حالا این امر از سوی تنها یک شرکت خصوصی انجام می‌شود.

شرکت “تاجیک ایر” اخیراً از دولت تاجیکستان خواسته است که اجازه دهد موادّ سوختی مورد نیاز خود را مستقللانه خریداری کند، ولی حکومت این پیشنهاد را رد کرده است.

از سوی دیگر، به گفته منابع آگاه، “تاجیک ایر” در صورت حساب خود در “آریان بانک” مبالغ ضروری برای خریداری موادّ سوختی در اختیار دارد، امّا در زمینه استفاده از این دارایها با مشکلات و موانعی روبرو بوده است.

هرچند صاحب‌نظران از وجود رقابت میان “تاجیک ایر” و “سامان ایر”، یک شرکت خصوصی هواپیمایی، اظهار نظر می‌کنند، ولی همزمان مقامات هر دو شرکت از اظهار نظر در این زمینه خودداری می‌کنند.

این در حالیست که ضمن دو سفر اخیر خارجی خود رئیس جمهوری تاجیکستان علی‌رغم مقرّرات به اصطلاح “پروتکل”، از هواپیمای شرکت خصوصی “سامان ایر” استفاده کرده است. هرچند در گذشته امامعلی رحمان تنها با هواپیمای “تاجیک ایر” عازم سفرهای خارجی می‌شد.

برخی از صاحب‌نظران می‌گویند که به احتمال زیاد، این تصمیم آقای رحمان بعد از سقوط مرگبار هواپیمای رئیس جمهوری لهستان گرفته شده است.

در گذشته، رئیس جمهوری تاجیکستان نیز مانند رئیس جمهوری فقید لهستان از هواپیمای قدیمی توپولف-154 استفاده می‌کرد.