انتقاد از مرکز شنود مخفی بریتانیا

Image caption جی سی اچ کیو می گوید تلاش داشته فرصت های کاری مساوی برای همه فراهم کند

جی سی اچ کیو، مرکز استراق سمع مخفی در بریتانیا، مورد انتقاد قرار گرفته چون برای مبارزه با تروریسم به اندازه کافی اقلیت های قومی استخدام نکرده است.

در یک گزارش رسمی که در شماره امروز (11 ژوئیه)، هفته نامه بریتانیایی ساندی تایمز منتشر شده است، همچنین آمده، ماموران اطلاعاتی غیر سفید پوست و آسیایی تبار شاکی هستند که در مجتمع "جی سی اچ کیو"، در گلاسترشایر، علیه آنها تبعیض می شود.

یکی از سخنگویان این مرکز به بی بی سی گفت سیاست ها و نحوه کار "جی سی اچ کیو" در حال بهبود است.

بخش عمده ای از فعالیت مرکز استراق سمع مخفی بریتانیا، تحت نظر داشتن مکالمات تلفنی و ایمیل افرادی است که ظن می رود در اقدامات تروریستی دست دارند.

اما این گزارش که توسط سر گاس او دانل، رئیس خدمات دولتی بریتانیا تائید شده، می گوید کمبود ماموران مسلط به زبان های خارجی مانند اردو و عربی، درک ارتباطات را دشوار کرده است.

بنا به این گزارش، ماموران جی سی اچ کیو باید مهارت زبان خارجی داشته باشند تا بتوانند مراوده هایی که به شکل کد یا حامل بار معنایی خاص در فرهنگ های مختلف وجود دارد، شناسایی کنند.

در گزارش جدید توصیه شده تعامل با اقلیت ها بهتر شود تا از این طریق جی سی اچ کیو نه تنها خواهد توانست ماموران بیشتری را استخدام کند بلکه همچنین چهره بهتری نیز پیدا خواهد کرد.

به گفته نگارندگان این گزارش، جی سی اچ کیو سعی کرده است که فرصت های مساوی ایجاد کند و از اقلیت ها استخدام کند اما فرهنگ حاکم بر این سازمان در کل تمایلی به این کار نداشته است کما این که هیج یک از مدیران ارشد جی سی اچ کیو غیر سفید پوست یا آسیایی تبار نیستند.

در جریان آماده سازی این گزارش، با شمار زیادی ماموران اطلاعاتی از اقلیت های قومی مختلف گفتگو شده است. از جمله شکایاتی که آنها داشته اند این بوده است: "من در بریتانیا متولد نشده ام اما با این که خطر امنیتی قلمداد نمی شوم، همکارانم مادام در باره وفاداری من به بریتانیا ابراز تردید می کنند."

یکی دیگر از ماموران گفت: "ماموران امنیتی از من سوالاتی کرده اند که به لحاظ فرهنگی نامناسب، بدون ملاحظه و توهین آمیز است."

یک مامور دیگر که مصاحبه شده است، گفت کسانی که اقلیت هستند باید بیشتر از همکاران سفید پوست خود کار کنند و کمتر پاداش بگیرند.

کریس مارشال، مدیر ارتباطات در جی سی اچ کیو گفت این سازمان از خیلی پیش متوجه بوده است که شرایط سخت استخدامی (وضعیت ملیت و اقامت)، و تخصصی بودن کار باعث شده نتواند به معنی واقعی نیروی کاری ایجاد کند نشان دهنده گوناگونی جمعیت در بریتانیا باشد.

مطالب مرتبط