پلیس ایرلند شمالی: افرادی که در ناآرامی ها دست داشتند دستگیر می شوند

یکی از افسران بلند پایه پلیس ایرلند شمالی وعده داده است که کسانی که در ناآرامی های چند روز گذشته نقش داشته اند، دستگیر خواهند شد.

شب گذشته، در جریان سومین شب ناآرامی های خشونت بار در شمال بلفاست، حداکثر 6 تیر به سمت ماموران پلیس شلیک شد.

هواداران ملی گراها یعنی پروستان هائی که هوادار وحدت با بریتانیا هستند هم در ناحیه آردوین بمب های صوتی و آتش زا به سوی پلیس پرتاب کرده بودند.

در حدود 100 مامور پلیس برای مهارکردن این ناآرامی ها، از ماشین های آب پاش و باتوم استفاده کردند.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، عملکرد نیروی پلیس ایرلند شمالی در مقابل آشوبگران را متهورانه و همراه با خویشتن داری توصیف کرد.

آقای کامرون که در پارلمان سخن می گفت این ناآرامی ها را "غیرقابل قبول" خواند و اضافه کرد که تظاهرکنندگان با نحوه رفتار خود، ماموران پلیس را وادار کردند که در مقابل اعمال آنها واکنش نشان دهند.

دانکن مک کاسلند، معاون رئیس پلیس امروز گفت که حتی کودکان 10 ساله هم در این اقدامات خشونت آمیز شرکت داشتند. او گفت که این کودکان نه تنها سنگ و بمب های آتش زا پرتاب می کردند بلکه، به گفته او، "عوامل شرور" ترتیب دهنده این ناآرامی ها از آنها به عنوان سپر استفاده می کردند.

آقای مک کاسلند اضافه کرده که ساعت ها فیلم ویدیوئی مربوط به ساعات قبل از آغاز شورش ها در اختیار پلیس است که از آنها برای شناسائی و دستگیری عوامل شورش استفاده خواهد شد.

هرسال در تاریخ 12 ژوئیه پروتستان های ایرلند شمالی پیروزی هواداران شاهزاده ویلیام، ملقب به نارنجی ها بر هواداران جیمز، پادشاه کاتولیک ها را در بلفاست جشن می گیرند. جنگ بین این دو ارتش در سال 1690، یعنی 320 سال پیش روی داد.

با وجود آرامش نسبی ای که پس از امضای پیمان صلح ایرلند شمالی در سال 1998 در این استان بریتانیا برقرار شده، باز هم هرسال کاتولیک ها در روز 12 ژوئیه سعی می کنند که از راه پیمایی هایی که برای جشن گرفتن این پیروزی انجام می گیرد جلوگیری کنند که در مواردی به بروز خشونت می انجامد.