دختر رحمان در شبکه اول ظاهر شد

Image caption زرینه رحماناوا، دختر پرزیدنت رحمان در شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان رخ شده است

زرینه رحماناوا، یکی از نوه فرزند پرزیدنت رحمان، به عنوان گوینده تلویزیون اخبار انگلیسی شبکه اول تلویزیون دولتی تاجیکستان را خواند. زرینه رحماناوا، دختر 16 ساله رئیس جمهوری تاجیکستان، در خارج از کشور تحصیل می‌کند و گفته می‌شود برای تعطیل به تاجیکستان آمده است.

خوجه نظر امینیان، رئیس بخش اخبار شبکه اول تلویزییون دولتی تاجیکستان، می‌گوید زرینه بانو حدود دو هفته در این شبکه تمرین نظاقی کرده و روز چهارشنبه 14 ژوئیه برای نخستین بار خبرها را به زبان انگلیسی قرائت کرد.

آقای امینیان افزود: "ما در بخش اخبار به چند زبان، از جمله انگلیسی، عربی، ازبکی و روسی هفته‌ای پنج بار خبرها پخش می‌کنیم. بانو زرینه طول دو ماه برای اندوختن تجربه در بخش ما خبرها را خواهد خواند."

ظاهراً زرینه رحماناوا آرام به نظر می‌نمود و به گفته دانندگان زبان انگلیسی، تلفظ انگلیسی وی خوب بوده است. برخیها بعید نمی‌دانند، که وی بزودی به ستاره‌ای تلویزیونی در تاجیکستان تبدیل شود، چون به اضافه موقعیت اجتماعیی چهره‌ای جذاب به نظر می‌رسد.

نور‌الدّین قرشیبایف، رئیس انجمن رسانه‌های مستقلل تاجیکستان، که برنامه اخبار هفتدقیقه ای زرینه رحماناوا را نگاه کرده است، می‌گوید: "راستی من از آن که برنامه اخبار چهره تازه‌ای را برای قرائت خبرها جلب کرده است، حیران شدم. برنامه بد نبود، به مانند راویهای دیگر تلویزیون، ولی به عقیده من، شبکه اول تلویزیون تاجیکستان، که در سراسر جهان پخش می‌شود، باید با معرفی برنامه‌هایش جداً مناسبت کند. به هر حال، زرینه هنوز جوان است و برای خواندن اخبار، بویژه به زبانهای خارجی، تجربه کافی ندارد."

فرزندان پرزیدنت رحمان

زرینه رحماناوا تنها دختر پرزیدنت رحمان نیست، که در انظار عمومی ظاهر می‌شود. قبلاً آزاده رحماناوا، دختر بزرگتر آقای رحمان، به سمت معاون وزیر خارجه تعیین شده بود و در رسانه‌ها چهره‌ای آشناست.

ولی مردم بیشتر از اینها تهمینه، دختر دیگر پرزیدنت را، می‌شناسند، زیرا گفته می‌شود وی از تاجران فعال و موفق بوده است، هرچند عکس یا صورت او در رسانه‌ها، از جمله تلویزیون تا کنون ظاهر نشده است. فرزانه، دختر کوچک آقای رحمان، چندی پیش در یک آزمون بین‌المللی دانندگان زبان روسی در اکاترین‌بورگ برنده شده است.

رستم امامعلی، پسر بزرگ آقای رحمان، نیز از چهره‌های شناخته در میان جوانان است. وی به خاطر ‌بازی در تیم فوتبال "استقلال" معروف شد. رستم امامعلی نیز برخی اوقات در تدابیر فرهنگی و اجتماعی در شهر دوشنبه حضور می‌یابد.

در دو سال اخیر وی به برخی از سمتهای دولتی و اجتماعی دست یافته است. وی نخست معاون رئیس سازمان جوانان تاجیکستان، تنها سازمان اجتماعی که از حق پیشبری نامزد به ریاست جمهوری برخوردار است، انتخاب شد. وی سپس در کمیته سرمایه‌گذاری و اموال دولتی تاجیکستان رئیس یکی از بخشها تعیین شد.

در پایان سال گذشته، فعالان حزب حاکم خلق دموکرات، که پدرش رهبر آن است، رستم را در انجمن این حزب به عضویت ریاست آن برگزیدند. سپس، با پیشنهاد این حزب وی در انتخابات 28 فوریه عضو مجلس شهر دوشنبه انتخاب شد.

برخی از پیوندان پرزیدنت رحمان تا امروز سمتهای مختلفی را در دست دارند. از جمله حسن اسدالله زاده، برادرزن وی، رئیس "آریانبانک" است و جمال‌الدّین نورلی یف، داماد رئیس جمهور، معاونت وزیر دارایی تاجیکستان را به عهده دارد.