بی پی: نشت نفت در خلیج مکزیک متوقف شد

تازه ترین خبر

شرکت نفتی بی پی می گوید که موقتا جریان آزادانه نفت از چاهی سرگشوده به خلیج مکزیک را متوقف کرده است.

این اولین بار از زمان وقوع انفجار در سکوی نفتی "دیپ واتر هورایزن" در روز 20 آوریل است که جریان نفت متوقف می شود.

چاه هم اکنون با یک سرپوش مهر و موم شده است که بخشی از آزمایشی برای محک زدن مقاومت آن در برابر فشار نفت است. این آزمایش برای 48 ساعت ادامه خواهد یافت.

کنت ولز مدیر عامل بی پی گفت که نفت در ساعت 14:25 به وقت محلی (19:35 گرینویچ) متوقف شد و او از این پیشرفت "هیجان زده" است.

اما بی پی تاکید می کند که حتی اگر هیچ نفتی برای 48 ساعت از چاه نشت نکند این بدان معنی نیست که جریان نفت و گاز به طور دائمی بند آمده است.

آزمایش فعلی برای محک زدن فشار چاه ضروری است. اگر فشار وارده به کلاهک نصب شده پایین باشد، می تواند به آن معنی باشد که نفت درحال نشت کردن از نقطه ای پایین تر از چاه است.

تاد الن فرمانده آمریکایی که هدایت واکنش ها به نشت نفت را به عهده دارد گفت حتی اگر این اقدام تازه موفق باشد، چاه دوباره باز خواهد شد و جمع آوری نفت توسط کشتی های حاضر در منطقه از سر گرفته خواهد شد تا یک تست لرزه شناسی انجام شود.

او گفت: "بعد می توانیم برگردیم و سیستم را دوباره تحت فشار قرار دهیم. زمانی که قانع شدیم، مسلما می توانیم بستن دائمی چاه را مد نظر قرار دهیم و حتما آن را دنبال خواهیم کرد."

اما او تاکید کرد که گزینه بستن دائمی چاه - یعنی بستن همه شیرها و متوقف کردن جریان - یکی از "فواید جانبی" نصب کلاهک تازه است.

او گفت که اولویت همواره این بوده است که میزان نفتی که جمع آوری و به سطح پمپ می شود افزایش یابد.

به هرحال تا زمانی که یک چاه فرعی کاهش فشار حفر و راه اندازی نشده است تا دهانه چاه اصلی با گل و سیمان مهر و موم شود، همه راه حل ها موقتی خواهد بود.