استقبال اوباما از موفقیت بی‌پی در مهار نشت نفت در خلیج مکزیک

باراک اوباما
Image caption باراک اوباما مهار موقت نشت نفت را یک خبر خوب خواند

باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا از موفقیت بی پی در مهار موقت نشت نفت از یک چاه نفتی در خلیج مکزیک استقبال محتاطانه ای کرده است.

آقای اوباما به خبرنگاران گفت استفاده از سرپوش جدید برای مهار نفت بدون تردید یک خبر خوب است چون به این معنی است که یا فوران نفت قطع خواهد شد یا این که تقریبا تمام نفت نشت شده را می توان به سطح آب انتقال داد و از آن استفاده کرد.

کارشناسان می گویند چنانچه بستن کامل چاه بیش از حد خطرناک به نظر برسد در آنصورت استفاده از سرپوش جدید به این معنی خواهد بود که عملا تمام نفت نشت شده را می توان با لوله به سطح آب و کشتی ها انتقال داد.

در حالی که بی پی می گوید بسته نگاهداشتن کامل چاه نفت ممکن است امکان پذیر باشد، با این وجود کشتی هایی را که جمع آوری نفت نشت شده را به عهده دارند، به حال آماده باش نگاه داشته است.

رئیس جمهوری آمریکا بر این نکته تاکید کرد اعم از این که چه تصمیمی گرفته شود این تصمیم بر اساس ملاحظات علمی خواهد بود و هنوز به عملیات پاکسازی گسترده در منطقه نیاز خواهد بود.

این چاه هم اکنون با یک سرپوش مهر و موم شده است که بخشی از آزمایشی برای محک زدن مقاومت آن در برابر فشار نفت است. این آزمایش برای 48 ساعت ادامه خواهد یافت.

در حال حاضر نشانه ای از این که نفت چاه در شرف فوران است دیده نمی شود.

تاد الن، از مقامات دولت آمریکا که بر عملیات مهار نفت نظارت دارد، گفت حتی اگر این اقدام تازه موفق باشد، چاه دوباره باز خواهد شد و جمع آوری نفت توسط کشتی های حاضر در منطقه از سر گرفته خواهد شد تا یک تست لرزه شناسی انجام شود.

او گفت اولویت همواره این بوده است که میزان نفتی که جمع آوری و به سطح آب پمپ می شود، افزایش یابد.

به دنبال خبر موفقیت بی پی در مهار موقت نشت نفت، برای اولین بار پس از سه ماه، بهای سهام این شرکت افزایش زیادی یافت

مطالب مرتبط