قاضی آمریکایی جاسوس کوبا را به حبس ابد محکوم کرد

جاسوس های کوبا در دادگاه
Image caption به گفته دادستان های فدرال این دو معتقد به ایدئولوژی کمونیستی کوبا و از ستایشگران انقلاب این کشور بوده اند.

یک قاضی آمریکایی والتر کندال مایرز، کارمند بازنشسته وزارت خارجه را به جرم جاسوسی برای کوبا محکوم به حبس ابد بدون امکان آزادی کرد.

همسر او گوندالین نیز به جرم همدستی با شوهرش در سرقت اسناد محرمانه دولتی به 81 ماه زندان محکوم شد.

قاضی رگی والتون گفت این زوج بدلیل خیانت به کشورشان باید به سختی تنبیه شوند.

آقای مایرز که 72 سال دارد به اسناد طبقه بندی شده دولت آمریکا دسترسی داشته و اعتراف کرده که سه دهه برای کوبا جاسوسی کرده است.

به گفته دادستان های فدرال این دو معتقد به ایدئولوژی کمونیستی کوبا و از ستایشگران انقلاب این کشور بوده اند.

آقای مایرز که از نوادگان الکساندر گراهام بل است سالها پیش به عنوان مامور مخفی به استخدام سرویس اطلاعاتی کوبا در آمد.

او سپس در سال 1979 خانم مایرز را استخدام و سه سال بعد با او ازدواج کرد.

قاضی والتون گفت نمی تواند درک کند که چگونه آقای مایرز متوجه نبوده که به منافع آمریکا لطمه می زده است.

اما آقای مایرز در صحبتهای ده دقیقه ای خود گفت مردم کوبا احساس می کنند از طرف آمریکا تهدید می شوند.

بر اساس مدارک دادگاه، مایرز مامور 202 و همسرش مامور 123 بوده اند.

آنها که در ژوئن 2009 توسط اف بی آی دستگیر شدند، از دادگاه خواسته اند در زندانهایی در نزدیک یکدیگر باشند تا شش فرزند و هفت نوه شان راحت تر بتوانند با آنها ملاقات کنند.

مطالب مرتبط