کامرون در باره طرح "جامعه بزرگ" خود توضیح می دهد

دیوید کامرون
Image caption آقای کامرون می خواهد اداره پستخانه ها و پارک ها را به مردم واگذار کند

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در باره یکی از مهمترین وعده های انتخاباتی خود که انتقال اختیارات از دولت مرکزی به جوامع محلی است توضیحاتی داده است.

دیوید کامرون این طرح را "جامعه بزرگ" نام نهاده است.

نخست وزیر بریتانیا می خواهد گروه های داوطلب، اداره خدمات عمومی مانند پستخانه ها و پارک ها را به عهده بگیرند.

سیاستمداران مخالف از این طرح انتقاد کرده و می گویند با توجه به برنامه کاهش هزینه های خدمات عمومی توسط دولت ائتلافی، این طرح وسیله ای برای کاهش هزینه های دولت است.

برنامه دولت بریتانیا برای کم کردن هزینه ها با هدف کاهش کسری بودجه قابل توجه به اجرا در می‌آید.

ولی آقای کامرون ابراز امیدواری کرد که در آینده هنگامی که مردم به گذشته فکر می کنند، بگویند که هدف دولت او تنها کاهش کسری بودجه نبوده بلکه تغییرات جالب توجهی نیز در ساختار اجتماع ایجاد کرده است.

مطالب مرتبط