چائوشسکو و همسرش نبش قبر شدند

نیکلای چائوشسکو و النا
Image caption نیکلای چائوشسکو و همسرش النا

مقامات رومانیایی نیکولای چائوشسکو، رهبر پیشین این کشور و همسر او را برای تائید هویت آنها نبش قبر کرده اند.

آنها با نمونه برداری از اجساد این دو در نظر دارند تا از طریق آزمایش دی ان ای، هویت آخرین رئیس جمهور دوره نظام کمونیستی را تائید کنند.

این اقدام پس از آن صورت می گیرد که اعضای خانواده چائوشسکو، در مورد هویت اجسادی که در قبرستانی در بخارست، پایتخت رومانی به عنوان چائوشسکو و همسرش دفن شده اند، ابراز تردید کردند.

نتیجه این آزمایش چند ماه بعد اعلام می شود اما یک عضو خانواده آقای چائوشسکو که در هنگام نبش قبر حضور داشت، گفت او کت سیاه زمستانی رهبر سابق رومانی را مشاهده کرده که سوراخ های ناشی از تیر بر روی آن دیده می شد.

نیکولای و لنا چائوشسکو در سال 1989 پس از قیام های مردمی که به نظام کمونیستی در این کشور پایان داد، اعدام شدند.

آخرین سفر نیکولای چائوشسکو پیش از مرگ به ایران بود.

در هنگام سفر او، مردم معترض در چند نقطه از رومانی دست به تظاهرات زدند و علیه دولت شعار دادند.

چائوشسکو پس از بازگشت به کشور، در نطقی تلویزیونی به شدت به مردم معترض حمله کرد و آنها را جاسوس و عامل بیگانه خواند.

اما با شدت گرفتن تظاهرات، او و همسرش فرار کردند اما پس از چند روز دستگیر و در روز 25 دسامبر، پس از محاکمه ای کوتاه، اعدام شدند.