میزگرد رادیویی: «جهان در هفته ای که گذشت»

در برنامه این هفته «جهان در هفته‌ای که گذشت» پایان کنفرانس بین‌المللی کابل و دست‌آوردهای آن برای امنیت و توسعه افغانستان، ادامه جنجال‌ها درباره آزادی عبدالباسط المقراحی، و گزارش رئیس سابق سرویس امنیت ملی بریتانیا به کمیته تحقیق درباره جنگ عراق پرداخته می شود.

میهمانان برنامه این هفته عبارتند از:

  • دکتر مهرداد خوانساری، دیپلمات سابق مقیم لندن
  • دکتر علیرضا حقیقی مدرس بخش تاریخ دانشگاه تورنتو در کانادا

برنامه جهان در هفته ای که گذشت هر پنجشنبه صبح از برنامه بامدادی رادیو بی بی سی پخش می شود و تکرار آن را می توانید جمعه صبحها از برنامه بامدادی بشنوید.