بررسی آثار پیشنهادی به فهرست میراث جهانی

Image caption سرزم از جمله اماکین باستانیست که به فهرست میراث جهانی یونسکو پیشنهاد شده است

کمیته میراث جهانی یونسکو یا سازمان علمی، آموزشی و فرهنگی ملل متحد در 34-مین اجلاس خود در برزیل به بررسی 39 اثر پیشنهادی برای فهرست میراث جهانی پرداخته است.

این آثار از 33 کشور جهان پیشنهاد شده‌اند و در میان آنها تاجیکستان، کریباتی و جزایر مارشال تا کنون هیچ اثری را به فهرست میراث جهانی شامل نکرده‌اند.

بررسی آثار پیشنهادی از 25 ژوئیه آغاز شده و تا 3 آوت ادامه‌ خواهد یافت.

از میان آثار پیشنهادی امسال 8 موضع طبیعی، 29 میراث فرهنگی و دو میراث آمیخته و همچنین 9 میراث الحاقی به آثاری که تا کنون در فهرست میراث جهانی شامل شده‌اند، موجودند.

کمیته میراث جهانی یونسکو که از نمایندگان 21 کشور تشکیل یافته است، همچنین وضعیت نگهداری 147 میراث جهانی، از جمله 31 میراث در معرض خطر قرارگرفته و 36 میراثی را که مورد نگرانی جدی هستند، بررسی می‌کند.

در میان اماکین طبیعی پیشنهادی برای فهرست میراث جهانی پارک ملی تاجیکستان، واقع در کوهستان پامیر و در میان آثار فرهنگی پیشنهادشده سرزم نیز شامل است.

در صورت پذیرفته شدن این دو مکان طبیعی و فرهنگی به فهرست میراث جهانی، اینها نخستین اموال تاجیکستان خواهند بود، که در این فهرست شامل خواهند شد.

مجتمع باستانی سرزم یکی از مهمترین اماکین قدیمی تاجیکستان محسوب می‌شود که به دوران عصر نو سنگی شامل می‌شود. در این جا خانه‌های قدیمی، ساختمانهای باستانی و آثار هنر دستی چندهزارساله یافت شده‌اند.

Image caption چکاوک درشت نوگ از جمله پرنده‌های نادریست که در قلمرو پارک ملی تاجیکستان در کوهسار بدخشان دیده می‌شود

این مکان باستانی بیانگر تاریخ دور و دراز کشاورزی در آسیای میانه‌ است و نشان می‌دهد که در این جا مردم محلی همزمان با تمدنهای خاور میانه‌ تمدن خود را داشته‌اند.

پارک ملی تاجیکستان که در کوهسار پامیر واقع است، قله‌های بلندی مانند اسماعیل سامانی و لنین را در بر دارد که بیش از 6000 متر ارتفاع دارند. در قلمرو این پارک همچنین بیش از 400 کول و استخر موجود است که بزورترین آنها سریز، یلیشکول و قراکول می‌باشند.

مهمترین رودخانه‌های آن الیچور، مرجنای، کتدره، پهچکیو، کاکویبیل، مرغاب و غیره می‌باشند. بزرگترین پیریخها یا یخچالهای آسیای میانه‌، مانند فدچنکو، گروم گیرجیمایلو و گرما در قلمرو پارک موجودند.

در قلمرو پارک ملی تاجیکستان بیش از 2100 نوع گیاهان بلندکوه می‌روید که بیشتر آنها نادر بوده و برخی هم در کتاب سرخ تاجیکستان شامل شده‌اند. در این منطقه همچنین 162 نوع پرنده و چندین نوع جانوران وحشی زندگی می‌کنند.

تا امروز در فهرست میراث جهانی 890 مکان دارای اهمیت بشری، از جمله 689 میراث فرهنگی و 176 مکان طبیعی و 25 مکان فرهنگی و طبیعی از 148 کشور ثبت شده‌اند.