پاکستانی ها 'کمتر نگران' طالبان هستند

بر اساس یک نظرسنجی انجام شده پاکستانی ها در مقایسه با سال گذشته کمتر نگران به قدرت رسیدن گروه های افراطی همچون طالبان هستند.

موسسه نظرسنجی پیو می گوید در سال 2009، 69 درصد از مردم بسیار یا تا حدی نگران بودند که پاکستان به دست گروه های افراطی بیافتد.

این موسسه می افزاید در سال 2010 این رقم به 51 درصد کاهش یافته است.

علاوه بر این 60 درصد از پاکستانی ها آمریکا را دشمن خود دانسته و تنها 10 درصد آن را کشوری دوست و متحد خوانده اند.

اما در مقابل بیش از 80 درصد از پاکستانی ها نگاه مثبتی به چین داشته اند.

این مطالعه نشان می دهد جنگ در افغانستان با مخالفت وسیعی در پاکستان روبرو است و مقبولیت کمک های بشردوستانه، لجستیک و اطلاعاتی آمریکا در جنگ علیه گروه های افراطی کاهش یافته است.

حدود 54 درصد از پاکستانی ها طالبان را تهدیدی جدی می دانند. سال گذشته که ارتش پاکستان در فاصله 100 مایلی اسلام آباد در حال جنگ با طالبان بود 73 درصد از مردم این گروه را خطری جدی می دانستند.

طالبان و القاعده هر دو از محبوبیت ناچیزی در پاکستان برخوردارند و اکثریت مردم دیدگاهی منفی نسبت به آنها دارند.

در بین 22 کشوری که این مطالعه در آنها انجام شده، محبوبیت باراک اوباما در پاکستان پایین تر از همه است.

محبوبیت پایین اوباما

پنجاه و یک درصد گفته اند "هیچ اطمینانی" ندارند که اوباما گام های مثبتی در عرصه جهانی بردارد. این رقم سال گذشته 44 درصد بود.

اکثریت پاسخ دهندگان پاکستانی همچنین گفته اند مخالف سیاست های او در عراق، افغانستان و صلح اعراب و اسرائیل و نیز چالش ایران هستند.

حدود 68 درصد از مردم پاکستان دیدگاهی منفی نسبت به آمریکا ابراز کرده اند که در مقایسه با سال گذشته تفاوتی نکرده است.

این رقم در سال 2003 که آمریکا به عراق حمله کرد 81 درصد بود.

در این نظرسنجی 2000 پاکستانی شرکت کردند و ضریب خطا مثبت و منفی 3 درصد است.

مطالب مرتبط