نظرسنجی تازه حاکی از تمایل جهان عرب به اتمی شدن ایران

باراک اوباما
Image caption براساس این نظرسنجی خوشبینی اولیه مردم جهان عرب نسبت به سیاست های اوباما از بین رفته است

یک نظرسنجی تازه حاکی از تمایل افکار عمومی جهان عرب به دستیابی ایران به سلاح اتمی است.

براساس این نظرسنجی همچنین اکثریت مردم در جهان عرب اکنون نگرشی منفی به دولت باراک اوباما و آمریکا دارند که نشانگر تغییری شدید نسبت به زمان شروع دوره ریاست جمهوری آقای اوباماست.

یکی از یافته های این نظرسنجی این است که اکثریت مردم در جهان عرب - 57 درصد - اکنون مسلح شدن ایران به سلاح اتمی را برای خاورمیانه بهتر می دانند.

21 درصد هم آن را تحولی منفی ارزیابی می کنند.

سال گذشته فقط 29 درصد گفته بودند که دستیابی ایران به این سلاح ها برای منطقه خوب خواهد بود و 46 درصد آنرا منفی دانسته بودند.

ایران هر گونه تلاشی برای دستیابی به این نوع سلاح را انکار می کند.

براساس نظرسنجی تازه که به سفارش موسسه مطالعاتی بروکینگز در واشنگتن انجام شده، فقط 20 درصد مردم در جهان عرب اکنون برداشت مثبتی از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و کشورش دارند.

این درحالی است که در یک نظرسنجی که در اوایل دوره ریاست جمهوری آقای اوباما که ژانویه 2009 وارد کاخ سفید شد انجام شده بود، فقط 23 درصد پاسخ دهندگان در شش کشور دیدگاهی منفی نسبت به آقای اوباما داشتند و 45 درصد به دیده مثبت به دولت تازه آمریکا می نگریستند.

در تازه ترین نظرسنجی 63 درصد گفتند که از سیاست های آقای اوباما در ارتباط با خاور میانه دلسرد هستند و 16 درصد نسبت به آن ابراز امیدواری کردند.

این یافته ها همچنین نشانگر تغییری شدید نسبت به سال گذشته یعنی زمانی است که بیش از نیمی از مردم جهان عرب به سیاست آمریکا در خاورمیانه خوشبین بودند.

در نظرسنجی تازه تقریبا چهار هزار نفر در مصر، اردن، لبنان، مراکش، عربستان سعودی و امارات متحده عربی مورد پرسش قرار گرفتند.

اکثریت آنها (61 درصد) گفتند که به شدت از سیاست آمریکا در مورد مناقشه اسرائیل و فلسطینی ها مایوس هستند.

پنجاه و چهار درصد پرسش شوندگان گفتند که توافق صلح در این مناقشه برداشت منفی آنها از آمریکا را عوض خواهد کرد.

در نظرسنجی سال قبل نیمی از پاسخ دهندگان گفته بودند که عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق مهمترین کاری است که ایالات متحده می تواند برای بهبود تصویرش در نزد آنها انجام دهد.

این نظرسنجی با شرکت 3976 نفر در فاصله 29 ژوئن تا 20 ژوئیه توسط دانشگاه مریلند و موسسه زاگبی به سفارش موسسه بروکینگز انجام شد.

مطالب مرتبط