میزگرد رادیویی: «جهان در هفته ای که گذشت»

در برنامه جهان در هفته ای که گذشت مروری خواهیم کرد بر سه رویداد عمده جهانی در این هفته یعنی تصمیم ایران به برگزاری اجلاس بین المللی دیگری درباره مسائل افغانستان، پیشنهاد کاهش بودجه نظامی آمریکا و سرانجام اتهام حزب الله لبنان به اسرائیل در تروررفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان.

همچون برنامه های گذشته میهمانان برنامه عبارتند از:

مهرداد خوانساری تحلیلگر مسائل دیپلماتیک در لندن

علیرضا نامور حقیقی مدرس تاریخ در مدرس تاریخ در دانشگاه تورنتو از کانادا