نیروی هوایی برزیل اشیاء ناشناخته پرنده را گزارش می کند

اشیاء ناشناخته آسمانی
Image caption خلبانهای برزیلی اگر اشیائی از این قبیل را ببیند باید گزارش کنند (طرح کامپیوتری)

دولت برزیل به نیروی هوایی دستور داده هر نوع مشاهده اشیاء ناشناخته پرنده (UFO) را رسما گزارش کند.

این فرمان حکومتی کلیه خلبانان نظامی و مسافربری و نیز مسئولین برج های مراقبت را ملزم می کند در صورت مشاهده این اشیاء به وزارت دفاع گزارش کنند.

این اطلاعات در آرشیو ملی ریودوژانیرو ثبت خواهد شد.

به این ترتیب هر شیء غیرطبیعی که در آسمان برزیل دیده و یا تصویربرداری شود باید گزارش شود.

اما نیروی هوایی برزیل گفته است تنها به جمع آوری اطلاعات اکتفا می کند و اشیاء ناشناخته پرنده را در صورت مشاهده تعقیب نخواهد کرد.

در بیانیه نیروی هوایی این کشور آمده است: "فرماندهی نیروی هوایی فاقد ساختار تخصصی برای تجربیات علمی بر روی این پدیده ها است و خود را محدود به ثبت حوادث (مربوط به اشیاء ناشناخته پرنده) می کند."

طی دهه های اخیر گزارش های متعددی در برزیل درباره ظاهر شدن این اشیا که برخی نیز بشقاب پرنده می نامند منتشر شده است.

جت های نیروی هوایی در سال 1986 برای تعقیب اشیاء ناشناخته پرنده در آسمان سائوپائولو به پرواز در آمدند اما این پدیده هرگز روشن نشد.

در سال 1977 نیز ساکنان روستای ویجیا در آمازون گفتند مورد حمله موجودات ماوراء زمینی قرار گرفته و از ارتش برزیل تقاضای کمک کردند.

یک مسئول برج مراقبت در برزیل به روزنامه او دیا گفت حتی بالاترین مقام های این کشور از جمله وزیران و یکی از روسای جمهور گفته اند شاهد اشیاء ناشناخته آسمانی بوده اند.

بسیاری از ناظران این اشیا، از تصمیم دولت برای انتشار عمومی این اطلاعات استقبال کرده اند.

مطالب مرتبط