میزگرد رادیویی: «جهان در هفته ای که گذشت»

نیروهای رزمی آمریکا

برنامه جهان در هفته ای که گذشت این هفته به سه موضوع می پردازد:

- خروج آخرین گروه نیروهای رزمی آمریکا از عراق و اعلام استقلال آن کشور توسط نوری المالکی، نخست وزیر عراق. - اظهارات تند خاخام یوسف، عالیترین مقام دینی یهودیان سفاردی در اسراییل که از خداوند خواسته بود با فرستادن طاعون فلسطینیان را از صفحه روزگار محو کند. - سفر معمر قذافی رهبر لیبی به ایتالیا و مطالبه سالی پنج میلیارد یورو از اتحادیه اروپا برای جلوگیری از مهاجرت سیاهپوستان آفریقایی به اروپا.

در برنامه این هفته دکتر مهرداد خوانساری، دیپلمات سابق و پژوهشگر سیاسی مقیم لندن، و دکتر علیرضا حقیقی، مدرس تاریخ دانشگاه تورنتو کانادا میهمان اسماعیل مهاجر بودند.

برنامه جهان در هفته ای که گذشت پنچشنبه صبح از برنامه بامدادی بی بی سی پخش می شود و جمعه عصر در برنامه جام جهان نما تکرار می شود.