دولت اسپانیا آتش بس باسک را نپذیرفت

اتا
Image caption آتش بس اتا توسط سه نفر از اعضایش از طریق یک نوار ویدیویی اعلام شد

دولت اسپانیا، اعلام آتش بس یک طرفه گروه جدایی طلب اتا را 'ناکافی' خوانده و آن را رد کرده است.

روز گذشته 5 سپتامبر، این گروه که دولت اسپانیا آن را غیرقانونی می خواند، اعلام آتش بس کرده و گفته بود از مبارزه خشونت آمیز برای کسب استقلال دست برداشته است.

ولی آلفردو پرز روبالکابا، وزیر کشور اسپانیا در تلویزیون این کشور گفت به اتا نمی توان اطمینان کرد و این گروه باید مبارزات خشونت آمیز را برای همیشه و بدون هیچ قید و شرطی نفی کند.

آقای روبالکابا افزود کلمه آتش بس، اکنون به صورت مفهوم مرده ای در آمده و یاد آور شد که بمبگذاری اتا در فرودگاه مادرید در سال 2006 در پی اعلام آتش بس این گروه بود.

وی خاطرنشان کرد که اتا اکنون از همیشه ضعیف تر است و دولت اسپانیا به تعقیب اعضای این گروه ادامه خواهد داد.

روز گذشته، گروه اتا در یک پیام ویدیویی گفته بود خواستار دستیابی به اهداف خود از راه های صلح آمیز است و می خواهد یک راه حل دموکراتیک برای این مناقشه پیدا کند.

ولی دائمی بودن این آتش بس روشن نشده بود.

گروه اتا در پی دستگیری شماری از رهبران خود و نیز درخواست فزاینده احزاب سیاسی باسک برای توسل به صلح، تحت فشار فزاینده ای قرار گرفته بود.

در گذشته دولت اسپانیا همواره گفته بود تا هنگامی که گروه اتا خشونت را نفی نکند و اسلحه را زمین نگذارد، با این گروه مذاکره نخواهد کرد.

گروه اتا تا کنون دو بار اعلام آتش بس کرده ولی هر بار پس از مدتی دوباره به حملات خشونت آمیز متوسل شده است.

مبارزات خشونت آمیز اتا طی چهل سال اخیر بیش از 820 کشته به جا گذاشته است.

مطالب مرتبط