محاکمه عوامل کشتار انتخاباتی در فیلیپین آغاز شد

Image caption اندال امپیتون پسر، سرد و بی تفاوت در جلسه دادگاه به شهادت ها علیه خانواده اش گوش داد

محاکمه یکی از پرنفوذترین سیاستمداران فیلیپین که متهم است در بدترین کشتار دسته جمعی این کشور نقش مهمی داشته، آغاز شده است.

اندال امپیتون، عضو یکی از طوایف پرقدرت جنوب فیلیپین است که ادعا شده در حمله غافلگیرانه ماه نوامبر گذشته علیه یک رقیب سیاسی دست داشته است. در این حمله پنجاه و هفت نفر به ضرب گلوله کشته شدند.

آقای امپیتون اتهاماتش را رد کرده است.

تاریخ برگزاری جلسه دادگاه که امروز (8 سپتامبر) در زندانی در مانیل برگزار شد، از ماه فوریه بارها عقب افتاده بود.

در ماه ژوئن یکی از شاهدان اصلی این پرونده که اعتراف کرده بود در حمله ماه نوامبر دست داشته و حاضر بوده علیه خانواده اندال امپیتون شهادت دهد، هدف تیراندازی قرار گرفت و کشته شد.

در جلسه دادگاه، یکی از شاهدان که سابق بر این خدمتکار خانوداگی آقای امپیتون بوده، گفت آنها شش روز قبل از حمله غافلگیرانه، در باره قتل رقبای سیاسی صحبت کرده بودند.

لکم الدین سلیائو، از آقای امپیتون پسر، نقل کرد که گفته است "همه را بکشید."

بسیاری از قربانیان کشتار انتخاباتی سال گذشته، زنانی بودند که عضو خانواده سیاسی منگوداداتو بودند؛ خانواده ای که رقیب سیاسی خانواده امپیتون قلمداد می شود. در این کشتار سی خبرنگار نیز که همراه کاروان خانواده منگوداداتوس سفر می کردند، کشته شدند.

بنا به گزارش ها، اندال امپیتون پسر، سرد و بی تفاوت در جلسه دادگاه، که تحت کنترل تدابیر امنیتی شدید بود، نشست و به اظهارات شهود گوش کرد.

پنج عضو خاندان امپیتون، از جمله اندال امپیتون پدر در میان 196 نفری هستند که در ارتباط با این کشتار سیاسی مورد محاکمه قرار می گیرند.

لکم الدین سلیائو، که بیست سال خدمتکار خانواده امپیتون بوده، به دادگاه گفت اندال امپیتون پدر سر میز شام از فرزندانش خواست جلوی اسماعیل مانگوداداتو را بگیرند و اجازه ندهند اسناد کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات فرمانداری تحویل مسئولان دهد.

طایفه امپیتون در 10 سال گذشته قدرت را در ایالت ماگوئین دانائو در دست داشته است.

جسد پنجاه و هفت قربانی، ماه نوامبر سال 2009 در یک گور دسته جمعی کشف شد.

اسمائیل منگودادتو اسناد کاندیداتوری خود را توسط همسر، خواهران و سایر اعضای خانواده اش فرستاده بود چون تصور می کرد به جان آنها سوءقصد نمی شود. او در انتخابات فرمانداری ماه مه امسال پیروز شد.

دیدبان حقوق بشر، گروه مدافع حقوق بشر که مقر آن در آمریکاست می گوید از ماه نوامبر گذشته تا کنون، شمار زیاد افرادی که از سوء رفتارهای منتسب به خاندان امپیتون خبر داشتند، کشته شده اند.

مطالب مرتبط