آزار جنسی گسترده کودکان توسط کشیش های کاتولیک بلژیک

کلیسا
Image caption کلیسای کاتولیک بلژیک از اتهام سرپوش گذاشتن بر آزار جنسی کودکان توسط کشیش ها، تبرئه شده است

نتیجه گیری تحقیقات رسمی در بلژیک نشان می دهد که آزار جنسی کودکان توسط کشیش های کاتولیک به مدت ده ها سال در تقرییا تمام حوزه های اسقفی این کشور جریان داشته است.

در گزارش کمیسیونی که در این باره تحقیق کرده آمده است که در این مدت، سیزده قربانی تجاوز جنسی، خودکشی کرده اند و شش نفر دیگر دست به خودکشی زده بودند ولی نجات داده شده اند.

اعضای این کمیسیون که شهادت حدود 500 قربانی آزار جنسی را شنیده اند می گویند از شنیدن جزئیات نحوه تجاوز به قربانیان شوکه شده اند.

بسیاری از این قربانیان پسر بچه بوده اند ولی بیش از یک صد دختر نیز مورد آزار جنسی کشیش ها قرار گرفته اند.

یکی از قربانیان به کمیسیون تحقیق گفت که اولین بار در دو سالگی مورد آزار جنسی قرار گرفته بود.

شواهد به دست آمده نشان می دهد که آزار جنسی کودکان در بلژیک در دهه 1960 تا آن حد گسترش داشته که تقریبا در تمام حوزه های اسقفی و تمام مدارس شبانه روزی که کلیسای کاتولیک آن را اداره می کرد، جریان داشته است.

ولی در دهه 1980 موارد تجاوز جنسی توسط کشیش ها کاهش یافته که کم شدن تعداد کشیش ها و کاهش مداخله آنها در نظام آموزشی، می تواند از جمله دلایل آن باشد.

کلیسای کاتولیک بلژیک از این اتهام که به طور منظم بر این ماجراها سرپوش می گذاشته تبرئه شده است.

در جریان این تحقیقات چندین بار اعضای کمیسیون و شاهدان تهدید به مرگ شده بودند.

پلیس در جریان تحقیقات، به جلسه اسقف های کاتولیک بلژیک یورش برد و اسناد و کامپیوترهای آنها را توقیف کرد.

مدارک و شواهد کمیسیون تحقیق بلژیک اکنون در اختیار پلیس این کشور قرار داده شده است.

انتظار می رود کلیسای کاتولیک دوشنبه هفته آینده تصمیم خود را در باره نحوه برخورد با یافته های کمیسیون تحقیق اعلام کند.

بلژیک یکی از چندین کشوری است که با رسوایی های مربوط به آزار جنسی کودکان توسط کشیش های کاتولیک مواجه است.

مطالب مرتبط