تجلیل از عید فطر در تاجیکستان

Image caption صبح روز جمعه در مساجد کشور در مقایسه‌ با سالهای قبل تعداد بیشتری از مسلمانان برای ادای نماز عید گردهم آمده بودند

صبح روز جمعه در کلیه مساجد تاجیکستان با برگزاری نماز عید از فرارسی عید فطر تجلیل به عمل آمد.

عبدالرحیم خالق اف، رئیس کمیته دین تاجیکستان مسلمان را در مسجد مرکزی شهر دوشنبه از نام دولت این کشور تبریک گفت.

به نظر می‌رسید که در نماز عید امسال تعداد جمعامدگان در مساجد بمراتیب بیشتر از سالهای قبلی بود.

ولی شام روز گذشته پرزیدنت رحمان توسط تلویزیون دولتی ساکنان کشور را با فرارسی عید رمضان تبریک کرد.

رئیس جمهور تاجیکستان ضمن ستایش از ماه رمضان، مکرراً ساکنان را به سخاوتمندی و خیرکنی برای افراد کمبضاعت دعوت کرد.

آقای رحمان همچنین به عدم ارتباط مفهوم تروریسم با ارزشهای اسلامی تأکید کرده و گفت که این امر در زمان معاصر اهمیت ویژه کسب کرده است.

وی افزود: “ما در زمانی به سر می‌بریم که تهدیدهای زیادی وجود دارد. این امر به ساکنان تاجیکستان نیز ارتباط دارد. زیرا موقع جغرافیایی تاجیکستان این کشور را به محل برخورد ابرقدرتها تبدیل کرده است. این نکته ضرورت هشیاری سیاسی ساکنان را تقاضا می‌کند”.

پرزیدنت تاجیکستان همچنین زمان جنگ داخلی در این کشور را یادآور شده، تأکید کرد که “نسل جوان خوشبختانه دهشت این جنگ را ندیده است. ولی نباید فراموش کرد که ثبات کشور بر عوض قربانیهایی به دست آمده است”.

چنین تأکید پرزیدنت رحمان را برخی از صاحب‌نظران در حوادث اخیر در تاجیکستان ارتباط می‌دهند. در یک ماه اخیر در تاجیکستان حادثه فرار گروه 25 نفری زندانیان، حمله انتحاری به ساختمان پلیس در خجند و انفجار در دیسکو در دوشنبه رخ دادند.

Image caption آقای خالق اف از دعوت شورای علمای دین مبنی بر منع دعوت محصلان به مساجد پشتبانی کرد

عبدالرحیم خالق اف، رئیس کمیته دین تاجیکستان ضمن سخنرانی خود در حضور جمع آمدگان در مسجد مرکزی شهر دوشنبه به جلوگیری از روی آوردن برخی از جوانان تاجیک به افراطگرایی تأکید کرد.

وی گفت: “عیب است که در قرن 21 ما هنوز چنین موضوع را مطرح کنیم. چرا به گونه کشورهای اروپایی نمی‌توانیم زندگی آسوده و خوبی داشته باشیم؟”.

به اعتقاد آقای خالق اف، در شرایط فعلی در تاجیکستان موضوع آموزش و تحصیل جوانان اهمیت ویژه کسب کرده است. زیرا، به گفته وی، “حتی در اسلام به آموزش جوانان تأکید شده، به ضرورت تحصیل آنها در قبال مسجدروی اشاره‌ شده‌است”.

این مقام دولتی از تصمیم شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در باره منع تبلیغ مسج دروی در میان شاگردان مکاتب و دانشگاهها از سوی امام خطیبان را پشتبانی کرد.

وی گفت: “اگر چنین تصمیم گرفته شده باشد، این کار درست است. زیرا، حالا تاجیکستان به کادرهای تحصیلکرده نیاز دارد. جوانان تحصیلناکرده به که درکارند؟ فکر نکنم که مساجد نیز به چنین جوانان نیاز داشته باشد”.

وی همچنین خبر داد که حالا کمیته دین تاجیکستان دستور گرفته است، آمار واقعی جوانان تاجیک را که در مدارس کشورهای اسلامی تحصیل می‌کنند، تهیه کنند.

ضمناً، در اواخر ماه گذشته پرزیدنت رحمان مکرّراً از ساکنان کشور دعوت کرد که فرزاندان خود را از مدارس کشورهای اسلامی بازخوانند.

به اعتقاد امامعلی رحمان، “آنها ملّا نه، افراطگرا و تروریست و خائنان ملت می‌شوند”. همچنین اخیراً رئیس جمهور تاجیکستان از شیوه لباس‌پوشی زنان تاجیک انتقاد کرد.