تظاهرات اعتراض آمیز هزاران نفر در کشمیر

خشونت در کشمیر

ده ها هزار نفر از مردم سراسر کشمیر پس از مراسم عید فطر به سلطه هند بر این منطقه اعتراض کردند.

در جریان چند تظاهرات پراکنده در شهر سرینگر یک ساختمان دولتی و یک ایستگاه بازرسی پلیس به آتش کشیده شد.

معترضان پرچم های سبزی که سمبل اسلام بود حمل می کردند و شعارهایی برای کسب خودمختاری و آزادی سر می دادند.

در جریان اعتراضات تابستان گذشته در کشمیر حدود هفتاد نفر جان خود را از دست دادند.

اما در تظاهرات روز عید فطر معمولا درگیری رخ نمی دهد.

پلیس برای متفرق کردن تظاهرات روز شنبه تیر هوایی و گاز اشک آور شلیک کرد.

معترضان به یک ایستگاه بازرسی در نزدیکی حضرت بال که محلی مقدس است حمله کرده و چند دفتر پلیس و اداره برق را به آتش کشیدند.

تظاهرکنندگان شعار می دادند "ما آزادی می خواهیم، هند باید برود،" "ملت ما سرنوشت خود را تعیین می کند."

به گفته مقام های محلی دستکم هفت غیرنظامی و شش پلیس زخمی شدند.

میرواز عمر فاروغ رهبر حزب میانه روی حریت از ده ها هزار نمازگزار خواست به سوی مرکز سرینگر راهپیمایی کنند.

او پس از آنکه اسامی کشته های سه ماه گذشته را خواند گفت: "اعتراضات نوعی رفراندوم است که نشان می دهد کشمیری ها خواهان آزادی از هندوستان هستند."

این حزب گروه های جدایی طلب متعددی را زیر مجموعه خود دارد که همگی برای پایان مسالمت آمیز حضور هند در کشمیر مبارزه می کنند.

دولت هندوستان واکنشی به اعتراضات روز شنبه نشان نداده است.

مطالب مرتبط