کشف نوزاد زنده در کیسه زباله هواپیما

نقشه بحرین
Image caption هواپیما از بحرین به پرواز در آمده بود

کارگرانی که کیسه زباله یک هواپیما را خالی می کردند یک نوزاد زنده که تازه متولد شده بود در میان زباله ها کشف کردند.

این هواپیما در فرودگاه مانیل به زمین نشسته بود.

این نوزاد که پسر است برای معاینات پزشکی به درمانگاه فرودگاه برده شد.

پرسنل درمانگاه می گویند این نوزاد که خون آلود بود در دستمال کاغذی پیچیده شده بود.

پزشکان و پرستاران درمانگاه نوزاد را معاینه و تمیز کردند و در پتو قرار دادند و پس از دادن یک بطری شیر به او، به مددکاران اجتماعی تحویلش دادند.

یک مامور امنیتی فرودگاه متوجه شده بود در کیسه زباله یک هواپیمای گلف ایر، که هنوز خالی نشده بود چیزی تکان می خورد.

پس از خالی کردن کیسه زباله، نوزاد در داخل کیسه کشف شده بود.

مقامات گلف ایر هنوز اظهار نظری در این باره نکرده اند.

هواپیمای حامل نوزاد از بحرین به پرواز در آمده بود.

پلیس فیلیپین می گوید تلاش برای یافتن مادر این نوزاد را شروع کرده است.

دینکی سلیمان، مسئول رفاه اجتماعی فیلیپین گفت از این ماجرا بسیار خشمگین شده است و به مقامات دستور داده سعی کنند هر چه زودتر مادر این طفل را پیدا کنند.

بسیاری از فیلیپینی ها برای فرار از فقر و بیکاری در کشورشان، ناچارند به عنوان خدمتکار منزل و کارگر در خارج از فیلیپین از جمله منطقه خاور میانه کار کنند.