آغاز پرونده‌ علیه زندانبانهای محبوسان فراری در تاجیکستان

Image caption زندانیان از بازداشتگاه کمیته امنیت ملی فرار کردند، ولی پرونده جنایی علیه زندانبانهای وزارت عدلیه باز شده است

دادستانی تاجیکستان می گوید در رابطه با حادثه فرار 25 زندانی، علیه برخی از زندانبانها پرونده‌های جنایی باز کرده است. بر این اساس چهار کارمند وزارت عدلیه تاجیکستان مظنون محسوب شده‌اند.

فرار این زندانیان از آن جهت برای دولت تاجیکستان مهم است که دادگاهای تاجیکستان ای فراد را پیشتر به جرم "براندازی نظام" به حبس محکوم کرده بودند.

این در حالیست که در کشور سر و صداهایی درباره دست داشتن برخی از مقامات بلندپایه امنیتی و امور زندانها در حادثه فرار زندانیان پهن شده (بر سر زبانها افتاده) است.

دادستانی ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه در مورد فرار گروه 25 نفری زندانیان از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان که شب 23 اوت رخ داده بود، پرونده جنایی باز کرده است.

دادستانی دو سرباز 19 و 20 ساله و گروهبان 21 ساله امور زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان را در نقض مقررات خدمت پاسبانی مظنون دانسته است.

همچنین علیه یک سرگرد که شب فرار زندانیان مسئول پاسبانی بازداشتگاه وزارت عدلیه بود، پرونده جنایی باز کرده است. گفته می‌شود، این سرگرد به یک مأمور زندان اجازه داده است، خودرو خصوصی خود را نزد دیوار این بازداشتگاه نگه دارد.

زندانیان با استفاده از این خودرو از محل حادثه فرار کرده‌اند. یک روز بعد از این حادثه این خودرو در منطقه رامیت آشکار (پیدا) شده است.

حادثه فرار گروه 25 نفری زندانیان از بازداشتگاه کمیته دولت امنیت ملی بی‌سابقه است.

گذشته از این، زندانیان توانسته‌اند دو پاسبان بازداشتگاه کمیته امنیت ملی و سه پاسبان بازداشتگاه وزارت عدلیه را به قتل رسانند.

Image caption بازداشتگاه کمیته امنیت ملی در داخل بازداشتگاه وزارت عدلیه واقع است و هر دو یک دروازه مشترَک دارند

در پی این فرار مقامات بلندپایه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان از سمتهای خود برکنار شده و سعبد مومن یتیم اف که معاون رئیس این کمیته بود، با فرمان پرزیدنت رحمان ریاست این کمیته را بر عهده گرفت.

در این میان در حلقه های مختلف کشور شایعاتی در باره امکان دست داشتن برخی از مقامات بلندپایه این کمیته در حادثه فرار زندانیان پهن شده‌اند.

ولی مرکز مطبوعاتی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در این زمینه اظهار بی اطلاعی کرده و گفتند که تحقیق حادثه فرار ادامه‌دارد.

اما سؤال مطرح این است که چرا در حالی که زندانیان از بازداشتگاه کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان فرار کرده‌اند، پرونده‌های جنایی علیه زندانبانهای بازداشتگاه وزارت عدلیه باز شده است؟

منابع دادستانی ناحیه اسمال سامانی می‌گویند، بازداشتگاه امنیتی در داخل محوطه بازداشتگاه وزارت عدلیه واقع بوده و دروازه مشترَک دارد. به این دلیل حفاظت بیرونی دو بازداشتگاه بر عهده اداره امور زندانهای وزارت عدلیه بوده است.

ولی پروین علیزاده، سخنگوی اداره امور زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان هفته‌ای قبل در مصاحبه‌های خود با رسانه‌های گروهی اظهار داشته بود که تأمین حفاظت بازداشتگاه امنیتی ناکافی بود.

وی از جمله گفته بود که مأموران امنیتی مقررات اداره امور زندانها را نادیده گرفته و “حتی از نشان دادن مدارک خود به کارمندان این اداره صرف نظر می‌کردند”.

با این وجود، به گفته پروین علیزاده، زندانبانهای وزارت عدلیه تلاش کرده‌اند که به فرار زندانیان مانع شوند، ولی از سوی آنها کُشته شدند.

ضمناً، تا حال نهادهای انتظامی و امنیتی کشور به بازداشت شش نفر از گروه 25 نفری زندانیان فراری موفق شده‌اند.

برخی از کارشناسان بر این نظرند که دیر یا زود بیشتری از آنها بازداشت خواهند شد.

اما آنها می‌گویند، فرار گروهی به این بزرگی از بازداشتگاه امنیتی که در نزدیکی منزل زیست رئیس جمهور کشور واقع است، به اعتبار دولت تاجیکستان لطمه جدی وارد کرده است.

مطالب مرتبط