'450 میلیارد دلار هزینه فقر برای کشورهای درحال توسعه'

کودک
Image caption براساس اهداف سازمان ملل جمعیت شدیدا فقیر باید تا 2015 به نصف کاهش یابد

محاسبات سازمان امدادرسانی "اکشن اید" نشان می دهد که عدم توانایی کار کردن در اثر فقر و گرسنگی سالانه حدود 450 میلیارد دلار برای کشورهای در حال توسعه هزینه دارد.

این گروه درخواست تجدید تلاش ها در جریان بررسی میزان پیشرفت به سوی اهداف توسعه هزاره در مجمع عمومی سازمان ملل در هفته آینده را کرده است.

تغییرات آب و هوایی، رشد جمعیت و افزایش دو سال قبل بهای مواد غذایی جملگی روند پیشرفت در مبارزه با گرسنگی را وارونه کرده است.

هدف سازمان ملل برای به نصف رساندن شمار افرادی که در فقر شدید زندگی می کنند تا سال 2015 احتمالا به خاطر رشد اقتصادی چین برآورده خواهد شد.

اما این مساله ناکامی در سایر کشورها را پنهان می کند - در آفریقا و در هند، جایی که با حساب "اکشن اید" نیمی از کودکان آن دچار سوءتغذیه هستند.

این گروه در گزارش تازه ای می گوید که 12 عدد از 28 کشوری که فقیرترین ها در جهان هستند عملا به عقب گام برداشته اند.

براساس برآوردهای سازمان ملل متحد، گرسنگی در جهان در سال گذشته تقریبا به یکصد میلیون نفرکاهش یافته است.

اما این سازمان در عین حال می گوید با بیش از نهصد میلیون گرسنه در جهان همچنان این آمار به طور غیر قابل قبولی بالاست.

بیشترین آمار گرسنگی مربوط به کشورهای آسیایی می شود، اما تعداد زیادی از مردم در کشورهای آفریقایی به مواد غذایی نیاز دارند.

به گفته سازمان امدادرسانی " اکشن اید" فقر و گرسنگی از نظر مالی تاثیر زیادی بر زندگی مردم دارد به این دلیل که مردم برای اشتغال به کار از توانایی جسمانی برخوردار نیستند.

این سازمان امداد رسانی هزینه ناشی از فقر و گرسنگی را 290 میلیارد پوند در سال برآورد کرده است.

کشورهای در حال توسعه به دلیل عواقب ناشی از بحران مالی بودجه ثابتی را برای کمک های بشر دوستانه اختصاص نمی دهند.

بنابراین انتظار می رود تعداد اندکی از کشورها بتوانند سیاست هایشان را در جریان نشست مجمع عمومی سازمان ملل که قرار است اواخر این ماه در نیویورک برگزار شود، با بریتانیا هماهنگ کنند؛ با توجه به این که بودجه اختصاص یافته برای کمک های بشردوستانه در بریتانیا مشمول کاهش نمی شود.