تشدید نظارت بر چاپ و فروش کتب دینی

Image caption در یک همایش موضوع تشدید نظارت به چاپ و فروش کتب دینی در تاجیکستان مطرح گردید

در سال جاری 43 نامگوی کتاب دینی در تاجیکستان از فروشگاهها بازگیری شده و برای "تشخیص دینشناسان" ارسال شده است.

میرزاشاهرخ اسراری، وزیر فرهنگ تاجیکستان روز پنج‌شنبه‌16 سپتامبر، در یک همایش در شهر دوشنبه گفت که در سال جاری کمیسیونهای ویژه متشکل از کارمندان وزارتهای فرهنگ و امور داخله، کمیته‌های امنیت ملی و دین، داده استانی کل و نهادهای گمرک و مالیات فعالیت فروشگاههای ادبیات و مواد دینی را مورد بازرسی قرار داده‌اند.

به گفته آقای اسراری، عده زیاد چاپخانه‌های خصوصی تاجیکستان ادبیات دینی را به صورت "غیرقانونی"، یعنی بدون دریافت مجوز و موافقه با کمیته دین تاجیکستان منتشر کرده‌اند.

این در حالیست که طبق مقررات قانون “آزادی وجدان و تشکیلاتهای دینی” همه گونه ادبیات دینی قبل از فروش باید از تشخیص دین‌شناسی کمیته دین گذرد.

اما فروشندگان دکانهای نزد مسجد حاجی یعقوب ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه می‌گویند که ادبیات و مواد دینی با اجازتنامه مرکز اسلامی تاجستان به فروش رسانده می‌شوند.

تاج‌الدین، یکی از این فروشندگان گفت که بخش اصلی کتب قبل از تصویب قانون “آزادی وجدان و تشکیلاتهای دینی” به تاجیکستان وارد شده و به فروش درآمده‌اند و از این لحاظ، از سوی کمیته دین تاجیکستان تشخیص نشده‌اند.

Image caption تاج‌الدین می‌گوید که بیشتر کتب مغازه با اجازه مرکز اسلامی تاجیکستان به فروش گذاشته شده است

تاج‌الدین می‌گوید، "کومیته دین باید فهرست کتب تشخیصشده را منتشر کند، تا فروشگاهها بتوانند، آنها را بدون استحاله‌و نگرانی به فروش رسانند."

این در حالیست که برخی از فروشندگان ادبیات دینی از اعمال کارمندان بخش مبارزه با جرایم سازمان یافته وزارت کشور شکایت کرده و می‌گویند که آنها روزهای جمعه با بهانه تشخیص کتب از دکانهایشان کتب گران دینی را با خود برده و بازپس نمی‌دهند.

نگرانی از افزایش قاچاق ادبیات دینی

در همایش روز پنج‌شنبه‌وزارت فرهنگ همچنین از افزایش میزان قاچاق ادبیات و مواد دینی از کشورهای خارجی به تاجیکستان تأکید شد.

گفته می‌شود، در فروشگاه “آلم اسلام” در بازار سخاوت شه دوشنبه بیش از 100 نسخه کتب دینی که در پاکستان، عربستان سعودی، ایران و افغانستان به زبانهای فارسی و عربی چاپ شده و از تشخیص دین‌شناسی نگذشته‌اند، به مشتریان پیشنهاد شده‌اند.

صدری عمر، مسئول بخش طبع و نشر وزارت فرهنگ تاجیکستان گفت که در نواحی نزدمرزی این کشور کتب و مواد دینی وارداتی زیاد به مشاهده می‌رسند.

مثلاً، به گفته آقای عمر، در ناحیه پنج در جنوب تاجیکستان کتب “بیبی سه‌شنبه‌”، “بیبی مشکل‌کُشا” و “خاصیت دعوا” با کیفیت بد چاپی و با زبان ازبکی به مشتریان پیشنهاد شده‌اند.

Image caption کتب دینی چاپ وطنی کیفیت خوبی ندارد

در همین حال، در فروشگاههای کتب دینی گفتند که عمدتا مشتریان کتب وارداتی را به کتب دینی چاپ وطنی ترجیح می‌دهند.

زیرا به گفته فروشندگان، کتب چاپ خارجی در مقایسه‌به کتب دینی چاپ دوشنبه و خجند با کیفیت بهتر و با استفاده کاغذ گرانتر منتشر شده‌اند.

اتخاذ تدابیر سختگیرانه

مولان مختاراف، معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان گفت که به منظور جلوگیری از چاپ و ورود ادبیات و مواد دینی غیرقانونی، مجازات برای این اعمال تشدید خواهد شد.

به گفته آقای مختاراف، هم اکنون پیشنویس قانون “وارید کردن تغییرات به “قوانین حقوق ویرانکنی مأموری تاجیکستان” تهیه و برای بررسی به دولت تاجیکستان ارائه شده است.

طبق این پیشنویس قانون، برای چاپ کتب دینی بدون اجازه کمیته دین و نشان سازمان دینی، مؤلف، ناشر و نشریات از 1050 تا 5 هزار سامانی یا از 250 تا بیش از 1000 دلار آمریکایی جریمه در نظر گرفته شده است.

همچنین، تأکید مکان و زمان و عدد نشر کتب و سایر مواد چاپی دینی حتمی بوده است. در صورت نقض مکرر این مقررات میزان جریمه دو برابر افزایش خواهد یافت.

در نظر است، پیشنویس اصلاحات به “قوانین حقوقویرانکنی مأموری تاجیکستان” پس از بررسی و تصویب در جلسه هیئت دولت تاجیکستان به پارلمان این کشور پیشنهاد شود.

در همین حال، کارشناسان این اقدام کمیته دین تاجیکستان را نوع تلاش برای احیای سانسور دوران شوروی تلقی کرده‌اند.

Image caption آقای مختاراف گفت که برای جلوگیری از چاپ و ورود غیرقانونی کتب دینی تدابیر سختگیرانه‌ای اتّخاذ خواهد شد

سعیدابراهیم نظر، عضو شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی، حزب عمده مخالف دولت تاجیکستان، این اقدام کمیته دین را در راه به نظام درآوردن چاپ و فروش کتب دینی مفید خواند.

همزمان، آقای نظر تأکید کرد که افراط در نظارت می‌تواند، در رشد بخش چاپ و توزیع کتب و مواد دینی مانع شود.

او گفت، ممکن است این اقدام ادامه‌سلسله تدابیر "دین ستیزانی" دولت تاجیکستان باشد که اخیراً به شرکت جوانان برای ادای نماز در مسجد و پوشش اسلامی بانوان مخالفتها صورت گرفته است.

ضمناً، امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان، در ماه جاری از نحوه پوشش اسلامی و آموزش اسلامی انتقاد کرده بود.

آقای رحمان به گسترش پوشش حجاب یا روسری در میان زنان در تاجیکستان اشاره‌کرده و گفت که زنان و دختران تاجیک لباس ملی خود را به پوشش کشورهای اسلامی ترجیح دهند.

همچنین، رئیس جمهوری تاجیکستان از گرایش جوانان به گروههای تندرو مذهبی و تحصیل آنها در مدارس مذهبی کشورهای اسلامی نیز ابراز نگرانی کرده و از دانشجویان دعوت کرد که تحت تأثیر رویه‌های افراطگرا که در میان جوانان به تبلیغات مشغولند، قرار نگیرند.