چین روابط خود با ژاپن را محدود کرد

تظاهرات در چین
Image caption در چند شهر چین در اعتراض به بازداشت یک شهروند این کشور توسط ژاپن، تظاهراتی صورت گرفت

رسانه های دولتی چین گزارش داده اند که این کشور تمام روابط در سطح وزیران با ژاپن را به حال تعلیق درآورده است.

اعلام این تصمیم، در پی ادامه بازداشت ناخدای یک کشی ماهیگیری چینی توسط ژاپن در آبهای مورد مناقشه دو کشور است.

پیشتر، یک دادگاه ژاپن در اوکیناوا در جنوب این کشور مدت بازداشت ناخدای چینی را برای ده روز دیگر تمدید کرده بود.

در بیانیه وزارت خارجه چین که در تلویزیون دولتی این کشور خوانده شد آمده است که ادامه بازداشت شهروند چینی توسط ژاپن، به روابط در سطح وزیران دو کشور لطمه جدی زده است.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت این کشور به کرات گفته است که تصمیم های قضایی ژاپن در باره ناخدای چینی غیرقانونی بوده و معتبر نیست.

ولی یک سخنگوی وزارت خارجه ژاپن به خبرگزاری رویترز گفت در مورد مسائل شخصی، لازم است بدون احساساتی شدن و با آرامش واکنش نشان داد.

به گزارش تلویزیون دولتی چین، مذاکرات با ژاپن بر سر افزایش تعداد پروازهای دو کشور نیز به حال تعلیق در آمده است.

پیشتر، وزارت خارجه چین خواستار آزادی ناخدای چینی شده و گفته بود در صورت ادامه این 'اشتباهات عمدی' ژاپن باید پی آمدهای آن را متقبل شود.

دادستان های ژاپن قرار است در این باره تصمیم بگیرند که آیا ناخدای چینی را می توان متهم به ممانعت عمدی از انجام کار گاردهای ساحلی ژاپن کرد یا نه.

ناخدای چینی چهل و یک ساله موسوم به ژن چیکیونگ، در تاریخ هشتم سپتامبر دستگیر شد.

ژاپن کشتی ماهیگیری و خدمه آن را به چین بازگردانده است ولی تصمیم دادگاه می تواند سبب شود که ژن چیکیونگ تا تاریخ 29 سپتامبر در ژاپن در بازداشت باشد.

در چند شهر چین، تظاهراتی در اعتراض به این بازداشت صورت گرفته است.

جزایر مورد مناقشه دو کشور به خطوط کشتیرانی که از نظر استراتژیک اهمیت دارد، نزدیک است.

آبهای مجاور این جزایر از نظر صید ماهی بسیار غنی است و تصور می رود دارای منابع نفت نیز باشد.

در حال حاضر جزایر مورد بحث در کنترل نیروهای ژاپنی است ولی هم چین و هم ژاپن ادعای مالکیت این جزایر را دارند.

مطالب مرتبط