اسلام و مهاجرت؛ ابزار قدرت راست‌های افراطی اروپا

حزب دموکرات های سوئد در مبارزات انتخاباتی خود علیه مهاجرت شعار می داد.

موفقیت این حزب، سوئدی ها را که خود را افرادی متحمل و بردبار می دانند شوکه کرد.

حزب دموکرات های سوئد تازه ترین حزب از میان چندین حزب راست افراطی مخالف با مهاجرت است که در سال های اخیر توانسته اند در انتخابات پارلمانی کشورهای اروپایی موفقیت هایی به دست آورند.

نگرانی از نفوذ اسلام و افزایش مهاجران موجب شده که قدرت احزاب راست افراطی در اروپا افزایش یابد.

یکی از مهمترین نمونه ها، پیروزی حزب آزادی در هلند است.

گیرت وایلدرز، رهبر این حزب قرآن را با کتاب "نبرد من" هیتلر مقایسه کرده بود.

پس از انتخابات پارلمانی هلند در ماه ژوئن گذشته، تعداد نمایندگان این حزب در پارلمان هلند دو برابر شد.

در دانمارک، حزب راست افراطی مردم، که سومین حزب بزرگ در پارلمان این کشور است، موفق شد در تصویب یک قانون سختگیرانه در باره مهاجرت به این کشور، نقش مهمی ایفا کند.

در کشورهای مجارستان و بلغارستان، احزاب راست افراطی با طرفداری از سیاست مخالفت با کولی ها یا روماها، توانسته اند برای اولین بار به پارلمان راه یابند.

در سایر کشورهای اروپایی، به نظر می رسد احزاب راست افراطی توانسته اند سیاست های خود را به صورت بحث های اصلی مطرح کنند.

در فرانسه، حزب جبهه ملی با وجود این که طرفدارانش عملا کاهش یافته، توانسته در روند ممنوعیت استفاده از برقع توسط زنان و نیز اخراج کولی ها نقشی اساسی بازی کند.

ایتالیا و بریتانیا نیز قرار است قوانین مهاجرت خود را انعطاف ناپذیرتر کنند.

منتقدان، احزاب راست افراطی را متهم می کنند که بر احساسات بیگانه ستیزی دامن می زنند ولی طرفداران این احزاب می گویند آنها نگرانی واقعی مردم در مورد هویتشان و این که مهاجران سبب می شوند علیه آنان تبعیض قائل شوند را مطرح می کنند.

مطالب مرتبط