بازجویی از رئیس بانک واتیکان در ارتباط با اتهام پولشویی

اتوره گوتی
Image caption مقامات واتیکان می گویند اتهامات وارده به آقای گوتی، آنان را متعجب کرده است

مقام های دادستانی ایتالیا دستور بازجویی از رئیس بانک واتیکان را در ارتباط با نقض قوانین مربوط به پولشویی صادر کرده اند.

صدور این دستور پس از آن بود که نقل و انتقال های پولی مشکوکی بین بانک واتیکان و دو بانک ایتالیایی صورت گرفت.

ماموران مالیاتی یک حساب سپرده 23 میلیون یورویی را که بانک واتیکان در نزد یکی از این دو بانک باز کرده بود، مسدود کرده اند.

در حال حاضر اتوره گوتی تدچی، رئیس بانک واتیکان و یک مقام بلندپایه دیگر این بانک در ارتباط با نقض قوانین پولشویی رسما مورد بازجویی قرار گرفته اند.

بانک واتیکان که عنوان رسمی آن انستیتوی امور مذهبی است، حساب کلیساهای کاتولیک و کارکنان کلیساها را اداره می کند.

این بانک در داخل شهر واتیکان قرار دارد و مشمول قوانین بانکی اتحادیه اروپا نمی شود.

مقامات قضایی ایتالیا می گویند بازپرسان تلاش دارند که هویت اشخاص یا تشکیلاتی را کشف کنند که پول هایی را که بانک واتیکان به حساب یونی کردیت، یک بانک ایتالیایی، ریخته کنترل می کنند.

این بانک، بزرگ ترین بانک ایتالیاست و در سه سال گذشته بانک واتیکان بیش از 60 میلیون یورو به حسابی در این بانک واریز کرده است.

مقامات واتیکان می گویند این ماجرا موجب تعجب آنان شده است.

سال 1982 آخرین باری بودکه بانک واتیکان خبرساز شده بود.

در آن سال، اسقف اعظم پل مارکینکوز، رئیس بانک واتیکان در دست داشتن در ورشکستگی بانک آمبروزیانو، بزرگ ترین بانک خصوصی ایتالیا مقصر شناخته شد.

پس از آن جسد روبرتو کالوی، مدیر عامل بانک آمبروزیانو که به قتل رسیده بود، در زیر پلی در لندن کشف شد.

وی ارتباط نزدیکی با واتیکان داشت.

قتل روبرتو کالوی، موجب شایعاتی در باره دست داشتن مافیا در کشتن او شد.