نجس‌های هند در مسیحیت هم پناهگاهی نمی‌یابند

Image caption "تا زمانی که مرگ ما را از هم جدا کند..." ناپاک‌ها در آن سوی دیوار این گورستان به خاک سپرده می‌شوند

بسیاری از هندی‌ها برای رها شدن از قید و بندهای "کاست" در نظام اجتماعی آیین هندو به مسیحیت روی‌ آورده‌اند، اما ظاهرا حتی مسیحیت نیز در بعضی موارد از پس کنار زدن رسوبات نظام تبعیض آمیز کاستی برنمی‌آید.

در شهر "تریچی" واقع در قلب ایالت "تامیل نادو" در جنوب هند، دیواری که یک گورستان کاتولیک را به دو نیم می‌کند به وضوح نشان دهنده این است که پیش داوری‌ مبتنی بر نظام کاستی هنوز چقدر قدرتمند است.

آنهایی که از پایین‌ترین گروه نظام کاستی هندو که به طبقه "ناپاک" یا "نجس" مشهور است به مسیحیت گرویده‌اند در یک سوی این دیوار مدفون شده‌اند ،‌در حالی که دیگرانی که از طبقه بالاتر به این آیین گرویده اند در سوی دیگر دیوار آرمیده‌اند. این دیوار حائل ۶۰ سال پیش بنا شده است.

آقای راجندریان، مدیر کل گروه "پریار دراویدار کاجاگام" که گروهی فعال در امور سیاسی- اجتماعی‌ است، می‌گوید :"احداث چنین دیواری تخطی از قانون اساسی هند و کاری غیر انسانی و تحقیرآمیز است." این گروه در صدد به راه انداختن یک راهپیمایی به برای برچیدن این دیوار است.

کلیسای کاتولیک هند می‌گوید که نظام تبعیض آمیز کاستی مورد تایید او نیست اما در عین حال از عهده حل این مشکل نیز بر نمی‌آید.

پدر وینسنت چینادورای، عضو هیئت مدیره مجمع اقلیت‌های ایالت تامیل نادو می‌گوید: "زمین گورستان متعلق به بخش خصوصی است و در این زمینه کاری از دست ما برنمی‌آید. حتی اسقف محلی نیز برای اجرای مراسم تدفین به این گورستان نمی‌رود."

او هم‌چنین می‌گوید که یک گورستان تازه در شهر وجود دارد که متوفیان بدون هرگونه تبعیضی در آن دفن می‌شوند.

Image caption پدر لوردوناتان یسوماریان، روحانی یسوعی و حقوق‌دان فعال: "تبعیض نشات گرفته از نظام کاستی بر کلیسا نیز حکم‌فرماست"

با این وجود هنوز هم تدفین‌هایی توسط کشیش‌های کاتولیک در این گورستان بحث برانگیز، انجام می‌گیرد.

در طول قرون متمادی هندوهایی متعلق به کاست‌های مختلف در جاهای متفاوتی دفن یا سوزانده شده‌اند.

طبقه بندی اجتمایی دست و پا گیر

رسم تدفین با توجه به طبقه اجتماعی در شهرهای بزرگ در حال محو شدن است، ولی در بعضی از نقاط روستایی ایالت تامیل نادو، گورستان‌های کاستی هنوز فعال هستند.

هندوهای طبقه "نجسها" که به مسیحیت گرویده اند، انتظار دارند که کلیسا در برچیدن این دیوار قدم‌های موثرتری بردارد.

پدر لوردوناتان یسوماریان که یک روحانی یسوعی (فرقه‌ای مشتق از کلیسای کاتولیک)، یک حقوق‌دان فعال و خود از جمله این مسیحیان است می‌گوید که کلیسا قدرت قانونی لازم برای تخریب دیوار را دارد.

او می‌گوید حتی اگر زمین این گورستان متعلق به افراد خاصی باشد، برابر رای صادر شده توسط دادگاه عالی، کلیسا برای از میان برداشتن این دیوار مسئولیت دارد.

او می‌افزاید :‌"قصور در از میان برداشتن این دیوار موجب استحکام احساسات کاستی خواهد شد."

چند سال پیش دو کشیش کاتولیک قسمت کوچکی از این دیوار را تخریب کردند. اما اعمال نفوذ صاحبان این زمین که از مسیحیان متعلق به طبقه بالاتر بودند موجب شد که قسمت تخریب شده مجددا بنا شود.

در همین حین کلیسا توسط منتقدان به این متهم می‌شود که به‌رغم مبارزه‌اش برای قائل شدن سهمیه‌ای جداگانه از مشاغل دولتی برای مسیحیان ناپاک، به آنها برای حضور در ساختار قدرت خود کلیسا مجالی نمی‌دهد.

پدر یسوماریان می‌گوید: "در ایالت تامیل نادو بیش از ۷۰ درصد کاتولیک‌ها را هندوهایی که از طبقه نجسها به مسیحیت گرویده اند، تشکیل می دهد. اما تنها هجده اسقف کلیسا از میان این دسته از مسیحیان انتخاب شده‌اند. در بسیاری از نقاط گروه‌های کاستی ذی‌نفوذ دست به دست هم می‌دهند تا اطمینان یابند که تنها کسی که متعلق به کاست آن‌هاست به عنوان اسقف قلمرو اسقف‌نشین آنها انتخاب خواهد شد."

او می‌گوید که اغلب، مسیحیان تغییر مذهب داده از هندویسم حتی در نقاطی که حائز اکثریت هستند، باید تلاش زیادی برای دستیابی به یک سمت ارشد انجام دهند.

اگرچه اسقف اعظم منطقه تامیل نادو خود یکی از این گونه مسیحیان است، با این وجود، هنوز نتوانسته بهبود چندانی را در نظام کلیسا برای سایر اعضای هم مسلک خود بوجود آورد.

همه جا ناپاک

Image caption تبعیض علیه طبقه "ناپاک"‌در تمام لایه‌های جامعه هند وجود دارد

در سال‌های اخیر تعداد مشخصی از ظرفیت مشاغل و کرسی‌های مدارس و کالج‌های کاتولیک برای اعضای جامعه مسیحیان که از هندویسم به مسیحیت گرویده اند، در نظر گرفته شده ‌است.

جمعیت کاتولیک های هند ۱۷ میلیون نفر برآورد می‌شود.

اما این امر با این استدلال که "‌در مسیحیت کاست وجود ندارد"‌، در دادگاه به چالش کشیده شده است.

پدر یسوماریان این گونه ادامه می‌دهد :" قانون اساسی هند "نجسها‌" را منسوخ اعلام کرده است. اما این امر همه جا به چشم می‌خورد. این نکته در مورد کلیسای کاتولیک نیز صادق است. کلیسا می‌گوید هیچ نوع جهت‌گیری کاستی در نظام کلیسا وجود ندارد اما تبعیض نشات گرفته از نظام کاستی بر کلیسا نیز حکمفرماست.

او می‌افزاید :"ازدواج‌های "بین کاستی" در میان ایمان آورندگان به مسیحیت به ندرت دیده می‌شوند. حتی تا چندی‌ پیش مجلاتی که توسط کلیسا اداره می‌شوند در آگهی‌های ازدواج و همسریابی خود به طبقه اجتماعی و کاست آگهی دهندگان اشاره می‌کردند. تنها پس از اعتراض ما بود که آنها این کار را متوقف کردند."

اخیرا، پس از آن که این دسته از مسیحیان تقاضای مشارکت در اداره کلیسا‌ها کردند، چند کلیسا در تامیل نادو با تعطیلی مواجه شدند.

پدر چینادورای می‌گوید :"ما می‌گوییم در مسیحیت کاست و طبقه بندی اجتماعی وجود ندارد اما مسیحیت در هند نتوانسته از دست نظام کاستی خلاصی یابد. آن‌هایی که به مسیحیت گرویده‌اند، پیش‌داوری تبعیض‌آمیز کاستی خود را با خود آورده‌اند. ما برای رهایی از دست این پیش‌داوریها نهایت تلاش‌مان را می‌کنیم."

مطالب مرتبط