سیل نیجریه 'دو میلیون آواره' برجای گذاشت

Image caption گفته می شود که زندگی نیمی از مردم ایالت جیگاوا مختل شده است

مقام های دولت نیجریه می گویند سیلی که در اثر باز شدن دریچه های دو سد در شمال این کشور به راه افتاده، دست کم دو میلیون نفر را بی خانمان کرده است.

این سیل در بخش های وسیعی از ایالت کانو جاری شده است.

باز شدن دریچه های خروج آب دو سد چالاوا و تیگا، واقع در ایالت همسایه جیگاوا، علت بروز این حادثه در کانو بوده است.

در پی ریزش سنگین باران، سطح آب دو سد مذکور بالا آمده بود و به نظر می رسد که دریچه های خروجی آب برای جلوگیری از شکستن سد باز شده باشد.

بر اساس برآوردها، سیل حداقل پنج هزار روستا را فرا گرفته و خسارات های فراوانی به مزارع و خانه ها وارد کرده است.

ایالت جیگاوا حدود چهار میلیون جمعیت دارد.

بر اساس تخمین مقام های دولتی، سیل زندگی حدود نیمی از ساکنان ایالت را مختل کرده است.

مقام های ایالتی هر سال به طور فصلی دریچه های خروجی آب سدها را برای کمک به کشاورزان و آبیاری مزارع باز می کنند.

نیجریه که در غرب آفریقا واقع است با جمعیت حدود ۱۵۰ میلیون نفر یکی از مهم ترین کشورهای قاره آفریقا و تولید کنندگان نفت در جهان به حساب می آید.

ایالت جیگاوای نیجریه با کشور نیجر هم مرز است.

در نیجر هم اکنون خشکسالی طولانی و نابود شدن مزارع میلیون ها نفر را با خطر گرسنگی و کمبود مواد غذایی مواجه کرده است.